“สัมมาอะระหัง” ให้ผลเกินควร เกินคาด


ใจที่ใสสะอาดย่อมเป็นใจที่ก่อให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ได้มากมาย ความอัศจรรย์ทั้งหลายที่ว่านั้นล้วนมีพื้นฐานมาจากบุญที่มีอยู่ในตัว หากเรามีบุญเก่าในตัวมากพอ และหมั่นเติมบุญให้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการทำใจให้ใสสะอาดด้วยการภาวนา สัมมาอะระหังผังสำเร็จเกินควรเกินคาดที่เราอธิษฐานเมื่อยามประกอบกิจการอันใดก็จะสำเร็จดังปรารถนา


ทัศนีย์ ทองคำ
สวนมะนาว อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สัมมาอะระหังมะนาวทองคำ ผลดกทับทวี รายได้ต่อปี ๑๐ ล้าน

เมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จัก สัมมาอะระหังเวลาปลูกมะนาวต้นก็เล็ก เก็บผลได้น้อย แต่พอมาภาวนา สัมมาอะระหังต้นใหญ่มากจนต้องปีนเก็บ ใครมาเห็นต้นมะนาวก็ตกใจทุกคน แม้กระทั่งปลูกเองก็ยังไม่เคยเห็นมะนาวต้นใหญ่ขนาดนี้เลย ใหญ่มากและได้ผลผลิตมากกว่าเดิม ปกติมะนาวทั่ว ๆ ไปไม่ต้องปีนเก็บ แต่มะนาว สัมมาอะระหังของเรานี้ต้นใหญ่ ต้องปีนเก็บ ที่เป็นแบบนี้เพราะเราได้ดู DMC พระอาจารย์ปรเมษฐ์นำเรื่องราวตัวอย่างชาวนาที่ปลูกข้าวได้รวงข้าวสวยและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น หนูไม่เข้าไปกินข้าวในนา ฟังแล้วเหมือนไม่น่าเชื่อ แต่ก็อยากลองค่ะ เขาเป็นชาวนา เราเป็นชาวสวน มันน่าลอง ที่สวนของเรามี ๓๔ คลอง สัมมาอะระหังแค่คลองละร้อย ๓๔ คลองก็จะได้ ๓,๔๐๐ ครั้ง ท่องไปเรื่อย ๆ สัมมาอะระหัง ๑” “สัมมาอะระหัง ๒พอเราท่องไป ๆ ตัวเลขก็จะหาย เหลือแต่ สัมมาอะระหังอย่างเดียว ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ แล้วรอดูว่าจะเป็นอย่างไร ดีขึ้นไหม ผลปรากฏว่า มะนาวต้นใหญ่กว่าที่ปลูกไว้ค่ะ ๕๐ ไร่ ต้นใหญ่มาก ๆ จนหลายคนตกใจ ลูกก็ใหญ่ ผิวก็สวย เอาไปให้ใครเขาก็ตกใจ

หนูคิดว่า เวลาเราท่อง สัมมาอะระหังเรามีความสุข ก็เลยคิดว่า มะนาวเขาก็คงอยากมีความสุขเหมือนที่เรามีความสุข เรารับรู้ได้ว่าเขาก็คงชอบ และบอกเขาว่าให้ออกลูกเยอะ ๆ นะ ออกลูกดก ๆ นะ

เมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ สัมมาอะระหังปลูกต้นมะนาวรอบแรกในฤดูแล้งที่มะนาวแพง สามารถเก็บมะนาวได้เยอะที่สุด ๙๐ ลัง พอปลูกรอบสอง เรานำวิธีการ สัมมาอะระหังมาใช้ เราสามารถเก็บมะนาวได้ ๑,๕๐๐ ลัง ปีนี้ผลไม้และผักแพงมากเพราะอากาศร้อนไม่ค่อยมีมะนาวของใครติดผล มีแต่ใบ แต่ของเราเวลาเก็บไม่รู้ว่าลูกมันมาจากไหน อย่างเช่น ในฤดูแล้ง ก็ทำใจเอาไว้เลยว่าคงขายได้แค่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แค่นี้พอแล้ว ปกติในฤดูของเขาจะเก็บได้ ๓๐๐,๐๐๐-๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เวลาไปเก็บจริง ๆ กลับได้ ๕๐๐ ลัง คิดเป็นเงินประมาณ ๑ ล้านบาท งงมากค่ะ ดูเหมือนไม่มีลูก แต่เวลาเก็บลูกมาจากไหนกันไม่ทราบ ตอนที่ยังไม่ได้ สัมมาอะระหังเดือนหนึ่งเราเก็บได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีหนึ่งถ้าได้ ๓ ล้านบาทก็ดังแล้วค่ะ ใครปลูกมะนาวได้ ๓ ล้านดังแล้วค่ะ แต่ว่าพอนำวิธีการ สัมมาอะระหังมาใช้ รายได้ของเราต่อปีได้ ๑๐ ล้านค่ะ ทุกคนในบ้านที่ปลูกมะนาวก็งงกันหมด หนูเองก็งง เหมือนฝันค่ะ ว่าเป็นไปได้อย่างไร ไม่อยากจะเชื่อเลย

คนในบ้านบอกว่า ต้นมะนาวจะบ้าไปแล้วสามีเป็นคนไม่เข้าวัด หนูอยากลองใจเขา จึงลองถามดูว่าเขาจะเชื่อไหม แต่ตัวเราเองรู้แล้วว่าเพราะ สัมมาอะระหังทำให้มะนาวดก เราอยากลองใจเขาก็เลยแกล้งบอกเขาไปว่า เฮีย สักวันหนึ่งเฮียอาจจะจากเราไป ให้ช่วยเขียนเป็นหนังสือได้ไหมว่า การปลูกมะนาวมีขั้นตอนอย่างไร ๑, , ๓ เขียนเป็นหนังสือไว้ เราอาจจะเอาไปขายได้ด้วย เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าเราเก็บมะนาวได้เยอะ อย่างไรก็ขายได้เขาหยุดนิ่งสักพักหนึ่ง แล้วก็ตอบว่า เอาจริง ๆ นะ กูก็ไม่รู้เหมือนกัน กูก็งง ๆ เหมือนกัน

การท่อง สัมมาอะระหังทำให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ความสุขในการทำงาน วิธีการแก้ไขปัญหาในการทำงาน วิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตของเรา ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนกับเรื่องการทำมาหากินที่ไม่คล่องตัว อยากให้ลอง สัมมาอะระหังเริ่มต้นที่ สัมมาอะระหังก่อนเลยค่ะ หนูคิดว่า ถ้าใครได้มาพบกับความอัศจรรย์ของการภาวนา สัมมาอะระหังด้วยตนเองแล้ว เขาจะรู้สึกว่ายิ่งท่องยิ่งมัน ยิ่งท่องยิ่งมีความสุข ชนิดที่ว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลิกท่องเลยละค่ะ


นิพาดา แซ่ลิ้ม
ยืนยันมะนาวดก อัศจรรย์จริง

สวนนี้ปลูกมาประมาณ ๓ ปี เราเริ่มท่อง สัมมาอะระหังเหมือนอย่างที่เขาบอกมา เพิ่งเริ่มท่อง ผลผลิตที่สวนนี้เมื่อก่อนไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้ ตอนนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะ เพราะการท่อง สัมมาอะระหังสวนนี้เพิ่งปลูกมาได้ ๓ ปี เมื่อก่อนตอนที่เราทำใหม่ ๆ มะนาวไม่ได้ต้นเขียวและลูกก็ไม่เยอะไม่งามขนาดนี้ พอเราเริ่ม สัมมาอะระหังนั่งสมาธิ มะนาวที่เคยดูเหลือง ไม่สวย กลับดูสวยขึ้น เขียวขึ้น ผลผลิตที่ออกมาก็เยอะขึ้น อัศจรรย์เหมือนกันค่ะ เพราะว่าที่เราเคยทำสวนมะนาวมาไม่เคยได้อย่างนี้ค่ะ ต้นเล็กกว่านี้เยอะ เวลาเราปลูกมะนาว พอต้นเหลืองเราก็ถอนทิ้ง แล้วปลูกใหม่ ทำให้ช้า เสียเวลาไปเยอะ แต่พอเรามานั่งสมาธิ สัมมาอะระหังมะนาวเราไม่เหลืองเหมือนครั้งก่อน ๆ มันดูสวยขึ้น เมื่อก่อนพออากาศ เปลี่ยนมะนาวก็เหลือง แต่ตอนนี้ดูดี ไม่เป็นแบบเมื่อก่อนแล้ว

สุดท้ายขอเชิญชวนทุกท่านให้ภาวนา สัมมาอะระหังกันนะคะ เพราะจะทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์จริง ๆ อย่างที่ไม่คาดคิดเลยค่ะ

ทุกอย่างในชีวิตขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุ หากเหตุดี..ผลย่อมไม่เลวร้าย หากชีวิตประกอบกิจการงานสิ่งใด ทำด้วยความรอบคอบ ทำด้วยใจเป็นสุข ควบคู่กับการสร้างบุญกุศล และกลั่นเกลาจิตของตนให้ใสสะอาดด้วยการทำภาวนา สัมมาอะระหังถ้าหากองค์ประกอบเหล่านี้ครบถ้วน..ล้วนแต่จะนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตได้ทั้งสิ้น

Cr. พระปลัดบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช
“สัมมาอะระหัง” ให้ผลเกินควร เกินคาด “สัมมาอะระหัง” ให้ผลเกินควร เกินคาด Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:32 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.