สิ่งที่ควรรักษาไว้ยิ่งกว่าทรัพย์


อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏว รกฺขติ.

ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้

เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘)


คนฉลาดย่อมรักษาสิ่งที่ควรรักษา

ย่อมละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง

ชาวโลกมักรักษาทรัพย์ หวงแหนทรัพย์

ไม่อยากสูญเสียทรัพย์ไปแม้แต่น้อย

ยังมีสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าในการรักษามากกว่าสิ่งใด ๆ

สิ่งนั้นคือ ความไม่ประมาท

นักปราชญ์ที่แท้ย่อมรักษาความไม่ประมาท

เหมือนรักษาขุมทรัพย์ใหญ่ไว้

เพราะความไม่ประมาทจะรักษาทรัพย์ให้ดำรงอยู่

เพราะความไม่ประมาทจะสามารถทำให้ทรัพย์งอกเงยได้

เพราะความไม่ประมาทจะสามารถพัฒนาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง

ความไม่ประมาทจะทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์

อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในโลกนี้และโลกหน้า

เราจึงควรละทิ้งความประมาท สะสมความไม่ประมาท

ด้วยการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส อย่างเต็มที่

เร่งทำให้มากที่สุด เร็วที่สุด เต็มที่ที่สุด

ก่อนความเจ็บป่วยและมรณภัยจะมาเยือน

จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง


Cr. อิ่มธรรม
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
คลิกอ่านส่องธรรมล้ำภาษิตของวารสารอยู่ในบุญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
เพื่อนแท้คือบุญ (ปีก่อนหน้า)
สิ่งที่ควรรักษาไว้ยิ่งกว่าทรัพย์ สิ่งที่ควรรักษาไว้ยิ่งกว่าทรัพย์ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:10 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.