สิ่งที่ควรรักษาไว้ยิ่งกว่าทรัพย์


อปฺปมาทญฺจ เมธาวี ธนํ เสฏว รกฺขติ.

ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้

เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘)


คนฉลาดย่อมรักษาสิ่งที่ควรรักษา

ย่อมละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง

ชาวโลกมักรักษาทรัพย์ หวงแหนทรัพย์

ไม่อยากสูญเสียทรัพย์ไปแม้แต่น้อย

ยังมีสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่าในการรักษามากกว่าสิ่งใด ๆ

สิ่งนั้นคือ ความไม่ประมาท

นักปราชญ์ที่แท้ย่อมรักษาความไม่ประมาท

เหมือนรักษาขุมทรัพย์ใหญ่ไว้

เพราะความไม่ประมาทจะรักษาทรัพย์ให้ดำรงอยู่

เพราะความไม่ประมาทจะสามารถทำให้ทรัพย์งอกเงยได้

เพราะความไม่ประมาทจะสามารถพัฒนาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง

ความไม่ประมาทจะทำให้ได้ทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์

อันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในโลกนี้และโลกหน้า

เราจึงควรละทิ้งความประมาท สะสมความไม่ประมาท

ด้วยการละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส อย่างเต็มที่

เร่งทำให้มากที่สุด เร็วที่สุด เต็มที่ที่สุด

ก่อนความเจ็บป่วยและมรณภัยจะมาเยือน

จะได้ไม่เสียใจในภายหลัง


Cr. อิ่มธรรม
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สิ่งที่ควรรักษาไว้ยิ่งกว่าทรัพย์ สิ่งที่ควรรักษาไว้ยิ่งกว่าทรัพย์ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:10 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.