เพื่อนแท้คือบุญ


สหาโย อตฺถชาตสฺส               โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ
สยํ กตานิ ปุญฺญฺานิ               ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ.

สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ
บุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ
(สํ.ส. ๑๕/๕๑)

ยามเราเดือดร้อน ยามเราลำบาก ยามเราขาดแคลน

เราต้องการความช่วยเหลือจากใครคนใดคนหนึ่ง

เพื่อนแท้จะคอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่เรา

บุญก็เช่นเดียวกัน เป็น เพื่อนแท้เสมอ

บุญเป็นเพื่อนแท้คอยช่วยเหลือตลอดเวลา

บุญคอยสนับสนุนให้เราเจริญรุ่งเรือง

บุญคอยตัดรอนสิ่งไม่ดีให้ตกไป

บุญคอยติดตาม ตามเราตลอด

ติดตามส่งผลแม้ภพเบื้องหน้า

ติดตามอำนวยสุขให้ในทิพยสถาน

ติดตามรักษาทุกภพทุกภูมิที่เราเกิด

เราจึงไม่ควรประมาท สั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง

เพราะเราใช้บุญทุกวัน บุญก็ร่อยหรอได้

สร้างบุญเต็มที่ ผลบุญก็จะส่งเต็มที่เช่นกัน


Cr. อิ่มธรรม

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เตือน-ผู้ถูกเตือน (ปีถัดไป)

เพื่อนแท้คือบุญ เพื่อนแท้คือบุญ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 03:34 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.