เพียรบากบั่นต่อเนื่อง


เต ฌายิโน สาตติกา              นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ              โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ
ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ     มีความเพียรติดต่อ
บากบั่นมั่นคงเป็นนิจ             ย่อมถูกต้องพระนิพพาน
อันปลอดจากโยคะ                หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้  
(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘)

ผู้ฉลาดย่อมเพ่งพินิจ พิเคราะห์ พิจารณา

ผู้ฉลาดย่อมเห็นคุณค่าความเพียร ทําความเพียรไม่ลดละ

เพื่อมุ่งไปสู่ประโยชน์สุขอันสูงสุดให้ได้

ผู้ฉลาดเพ่งพินิจ รู้ว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความทุกข์

พิเคราะห์รู้ชัดว่าทุกข์ย่อมมีสาเหตุ มีที่มา

พิจารณารู้ชัดว่าหนทางดับทุกข์นั้นมีอยู่

เพียรพยายามดําเนินตามวิธีดับทุกข์ให้สําเร็จ

โลกใบนี้คลาคล่ำไปด้วยทุกข์จริง ๆ

ทุกข์ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน

ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย

ทุกข์จากร่างกายเราเอง ทุกข์จากจิตใจเราเอง

วิธีดับทุกข์อย่างง่าย ๆ ที่ใครมักมองข้าม

คือการหยุดความคิด หยุดใจนิ่ง ๆ

ด้วยใจที่หยุดนิ่งเป็นใจที่ทรงพลัง

มีพลังสร้างสรรค์ให้ดําเนินชีวิตอย่างมีสุข

จนกระทั่งมีพลังขับเคลื่อนให้ชีวิตพ้นทุกข์

สู่ฝั่งพระนิพพานอันปลอดจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

ประสบบรมสุข สุขยิ่งกว่าสุขใด ๆ

เราจึงควรทําความเพียรบากบั่นอย่างต่อเนื่อง

ทําใจให้สงบหยุดนิ่ง เพื่อไปสู่จุดสูงสุด

คือ พระนิพพาน ให้จงได้


Cr. อิ่มธรรม
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


คำพูดของคนไม่ดี


คลิกอ่านส่องธรรมล้ำภาษิตของวารสารอยู่ในบุญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
เพื่อนแท้คือบุญ (ปีก่อนหน้า)
เพียรบากบั่นต่อเนื่อง เพียรบากบั่นต่อเนื่อง Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:38 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.