เผยแผ่การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสู่ชาวดอย (ตอนที่ 8 ใครที่ทำให้เปลี่ยน..)

โดย เณรโดแฮ วัดดงดินแดง


ในขณะที่พวกเรากำลังเร่งรุดเผยแผ่ธัมมจักฯ บนดอย ใจหนึ่งพะว้าพะวงเป็นห่วงหลวงพ่อ เพราะได้ยินพระอาจารย์คุยกับพระพี่เลี้ยงว่า เขาจะมาจับหลวงพ่อ ผมไม่เข้าใจว่า ทำไมเขาอยากจับคนดี ถ้าคนดีถูกจับแล้วจะมีคนดีเหลือกี่คน ใครที่ไหนจะกล้าทำความดี

หลวงพ่อมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาวเขาชาวดอยและรวมถึงชาวโลกมาก เมื่อหลายวันที่ผ่านมาพระอาจารย์พาพวกเราสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจนถึงเที่ยงคืน พอเลยเที่ยงคืนแล้วก่อนจำวัตรผมก็ยังเห็นน้องเณรพากันนั่งสมาธิต่ออีก บางรูปก็จะเปิดเสียงหลวงพ่อนำนั่งสมาธิพร้อมกับนั่งหลับคาสมาธิไปเลย  ในขณะที่มองชีวิตพี่เณร น้องเณร ที่ได้อยู่ร่วมกัน ทำหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาด้วยกัน อยู่ๆ น้ำตาก็ไหล

ใครหนอที่ทำให้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนแปลงมาได้ขนาดนี้ จากเด็กตัวเล็กๆ เล่นฝุ่นเล่นดิน อยู่บนดอยห่างไกลความเจริญ จากชีวิตที่วนเวียนอยู่กับการเลี้ยงผี มีจิตใจว้าเหว่และไร้ที่พึ่ง ได้มารู้จักพระพุทธศาสนา มาใช้ชีวิตให้เป็นบุญกุศล ถ้าไม่อย่างนั้นเราคงไม่รู้จักบุญ ไม่รู้จักการนั่งสมาธิ และพี่น้องบนดอยก็คงจะวนๆ เวียนๆ อยู่กับความเชื่อที่ไม่เกิดบุญ บางอย่างก็เสี่ยงต่อทุคติ  หลวงพ่อดึงเราให้พ้นจากนรก  นำพาชีวิตไปสู่สวรรค์และแดนนิพพาน

ในชีวิตของพวกผมมีคนเดียวเท่านั้นที่ชักชวนให้พวกเราเปลี่ยนชีวิตสู่ความดี ความงาม ความสุขและความมีจิตใจที่สูงส่งตลอดเวลา คือ หลวงพ่อธัมมชโย

วันนี้ผมกับน้องๆ จึงอยากฝากจดหมายถ้อยคำเล็กๆ บอกความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างกับหลวงพ่อและอยากประกาศให้ชาวโลกได้รู้ถึงความรักที่พวกกระผมสามเณรตัวเล็กๆ มีต่อหลวงพ่อ ซึ่งเกิดจากความรักอันยิ่งใหญ่ที่หลวงพ่อมีต่อพวกผมครับ จดหมายเล็กๆ เหล่านี้ แม้ลายมือไม่สวยและการสะกดอาจไม่ถูกต้องตามวิถีการเรียนรู้ประสาดอย แต่ทุกถ้อยคำเรียงร้อยจากหัวใจครับ

.....................................................................................


คำถาม : ทำไมถึงรักหลวงพ่อธัมมชโย

ตอบ : เพราะหลวงพ่อรักบนดอยและหลวงพ่อให้บุญกับพวกเราแม้อยู่ไกลแค่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ทอดทิ้ง

ส.ณ.ธีรโชติ รักแดนดิน อายุ ๘ ปี

...........................................................


ทำไมถึงรักหลวงพ่อธัมมชโย

เพราะหลวงพ่อธัมมชโยให้โอกาสพวกผมและทำให้ผมได้มาบวช แล้วหลวงพ่อธัมมชโยรักคนดอยและคอยดูแลเสมอ แล้วหลวงพ่อธัมมชโยเป็นครูที่ดีของพวกเราทั้งหลายแล้วความรู้สึกของผมคือ รักหลวงพ่อธัมมชโย เพราะมีบุญใหญ่หลวงพ่อธัมมชโยก็ช่วยตลอดแล้วเราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

สามเณรโป๊ะโป โปโป๊ะ อายุ ๑๒ ปี

.................................................................


หลวงพ่อธัมมชโยใจดี รักคนดอยและให้บุญกับคนดอย เพราะถ้าหลวงพ่อไม่สอนพวกผม ผมก็เป็นคนไม่ดี ติดยาแล้วก็ยากจน

สามเณรปิยะพงษ์ มะพอ อายุ ๑๑ ปี

............................................................................


ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย เพราะหลวงพ่อธัมมชโยใจดี สอนให้ผมรู้จักธรรมะและสอนให้สวดธัมมจักฯทุกยอดดอย หลวงพ่อธัมมชโยใจดีรักคนดอย หลวงพ่อธัมมชโยให้ผมทำหน้าที่บนดอย ผมดีใจมาก เรื่องของผมขอจบแค่นี้ครับ

สามเณรวิหค ขยันกิจอำไพ อายุ ๑๓ ปี

..................................................................


ทำไมถึงรักหลวงพ่อธัมมชโย
เพราะหลวงพ่อคอยห่วงใยตลอดมากๆ ครับ

สามเณรสุจะ อายุ ๑๒ ปี

..............................................................


ทำไมถึงรักหลวงพ่อธัมมชโย

เพราะหลวงพ่อรักคนบนดอยและหลวงพ่อให้บุญกับเราคนบนดอยทุกๆ คน แม้เราจะอยู่ไกลแค่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ทอดทิ้งพวกเราคนบนดอย แม้หลวงพ่ออยู่ห่างไกลเราแค่ไหน เราก็ไม่เคยทิ้งคำว่า รักหลวงพ่อธัมมชโยหากเราไม่เจอหลวงพ่อธัมมชโย เราอาจเป็นคนไม่ดี ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่และครูบาอาจารย์ เพราะเจอหลวงพ่อธัมมชโย เราถึงเป็นคนดีเป็นคนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ หลวงพ่อสอนให้เป็นคนดีเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ และหลวงพ่อสอนให้เราให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว พวกเราบนยอดเขายอดดอย เรารักหลวงพ่อธัมมชโยมากๆ ครับ

สามเณรธนากร วนาสมบูรณ์ อายุ ๑๔ ปี

........................................................................................


ทำไมรักหลวงพ่อธัมมชโย

เพราะว่าหลวงพ่อธัมมชโย เป็นบุคคลต้นบุญต้นแบบในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ผมรักหลวงพ่อมากครับ เพราะว่าหลวงพ่อรักชาวดอยมากครับ ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ชาวดอยก็คงตกบุญ ผมดีใจมากๆ ครับที่ได้เกิดมาเจอครูบาอาจารย์ดีๆ ที่ไม่เคยละทิ้งชาวดอยและให้บุญกับชาวดอยเสมอครับ ผมรักหลวงพ่อธัมมชโยมากๆๆครับ

สามเณรโต๊ะคา พอน่อ อายุ ๑๔ ปี

..........................................................................


ทำไมรักหลวงพ่อธัมมชโย

เพราะหลวงพ่อรักชาวดอยและทำให้ผ้าเหลืองเกิดขึ้นและทำให้ผมได้บวชเพราะหลวงพ่อรักทุกคน แม้ว่ายากจน มีดียังไงหลวงพ่อก็รักและหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกและผมชอบคำว่า หลวงพ่อจะพาทุกคนไปสู่พระนิพพานและหลวงพ่อเป็นคนดีของโลก แม้ใครดีเท่าไรไม่ดีเท่ากับหลวงพ่อในสายตาของผมและหลวงพ่อรักชาวเขาชาวป่าชาวดอยทุกคนและหลวงพ่อทำให้ผมได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อ และหลวงพ่อเป็นคนเบิกบาน สะอาด ทั้งภายในและภายนอก และหลวงพ่อสะอาดทั้งพระนิพพาน และธรรมโลกและทั้งทำให้ทุกคนทุกที่ได้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิและได้ฟังธรรมจากท่าน และทั้งโลกได้รู้คำว่า พระนิพพาน และสวรรค์ นรก และได้ทำให้ชาวโลกรู้จักคำว่า บุญกับบาป ผมชอบคำทุกคำของหลวงพ่อเพราะเป็นคนดี สะอาด รักหลวงพ่อธัมมชโยสุดหัวใจครับ เพราะหลวงพ่อไม่เคยทิ้งชาวดอย

สามเณรนีปรา เก่งไฉไล อายุ ๑๕ ปี

..........................................................................


ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย เพราะหลวงพ่อสอนให้ผมทำความดีและนั่งสมาธิครับและสอนให้ผมสวดธัมมจักฯ ครับและสอนให้ผมสร้างบารมีครับ ผมรักหลวงพ่อธัมมชโยครับ

สามเณรจอทู ศิริไพศาลเขต อายุ ๑๕ ปี

..........................................................................


ทำไมถึงรักหลวงพ่อธัมมชโย

เพราะหลวงพ่อธัมมชโยให้ผมไปสวดธัมมจักฯทุกยอดดอยและให้คนดอยมานับถือศาสนาพุทธและให้มาบวช ผมรักหลวงพ่อธัมมชโย เพราะหลวงพ่อรักคนดอยและไม่เคยทอดทิ้งคนดอยครับ

สามเณรกรกฎ รัตน์บุรีพนาดอน  อายุ ๑๔ ปี

........................................................................

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้สึกของตัวแทนสามเณรวัดดงดินแดง และสามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า แทนความรู้สึกของชาวพุทธทุกขุนเขายอดดอยด้วย เพราะหลวงพ่อธัมมชโย เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่กับพวกเรา ให้ทางบุญทางกุศลและให้คนดีกับขุนเขายอดดอย

อย่ารังแกหลวงพ่อของพวกผมเลย ขอพระดีๆ เอาไว้ให้ผมพึ่ง ยึดเหนี่ยวจิตใจและคอยพร่ำสอนในความดีด้วยเถิด

และช่วงเวลานับจากวันนี้เป็นต้นไปก่อนเข้าสู่พุทธศักราชใหม่  พวกเราชาวดอยจะตอบแทนความรักที่หลวงพ่อมีต่อพวกเราและประกาศความรักที่เรามีต่อหลวงพ่อด้วยการร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ได้มากที่สุดและจะพากันไปสวดที่มหาธรรมกายเจดีย์พระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ แม้จะไกลแสนไกลเพียงใดพวกเราชาวดอยก็จะไป เหมือนกับที่แม้เราจะอยู่ไกลแค่ไหนหลวงพ่อก็ยังเอาธรรมะมาถึงพวกเราทุกคน

การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจะนำพาชีวิตของพวกเราและมนุษย์ทั้งโลกก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่สันติสุข พ้นยุคแห่งภาพมายาที่ซุกซ่อนน้ำตาจนท่วมทุ่ง

กระผมสามเณรน้อยในนามของนักบุญขุนเขายอดดอยก็เชิญชวนลูกๆ หลวงพ่อธัมมชโยที่รักหลวงพ่อทุกท่าน ไปร่วมกันสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ไปสวดที่มหาธรรมกายเจดีย์ ไปสวดใกล้ๆ หลวงพ่อ ให้เสียงสวดมนต์เปลี่ยนโลก เปลี่ยนจิตของคนใจร้ายให้เข้าใจในความดี

หลวงพ่อได้เปลี่ยนเราสู่ความดีจวบจนรู้ทางเดินที่แท้จริงของชีวิตแล้ว

บัดนี้ถึงเวลาที่พวกเรา..จะไปช่วยหลวงพ่อเปลี่ยนโลกให้บังเกิดสันติสุข ด้วยการไปสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ล้นลานพระมหาธรรมกายเจดีย์ รวมพลลูกหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจนับล้านคน สวดมนต์บูชาพระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ..ให้คนล้นลาน เกินล้านทุกวันไปจนกว่าฟ้าสีทองผ่องอำไพเทอญ


Cr. พระปลัดบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช สำนักสื่อธรรมะ

ตอนที่ พระของชาวบ้าน

เผยแผ่การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสู่ชาวดอย (ตอนที่ 8 ใครที่ทำให้เปลี่ยน..) เผยแผ่การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสู่ชาวดอย (ตอนที่ 8 ใครที่ทำให้เปลี่ยน..) Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:16 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.