การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกมีอานิสงส์มากขนาดไหน ?

สำนัก สื่อธรรมะ 23:24
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังว่า ... ในอดีตชาติพระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อ “เวลามะ” ซึ่งเป็นคนชอบทำบุญ...Read More
การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกมีอานิสงส์มากขนาดไหน ? การสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกมีอานิสงส์มากขนาดไหน ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:24 Rating: 5

มัจจุราชทวงชีวิต

สำนัก สื่อธรรมะ 22:29
คนที่ในเวลามีชีวิตอยู่ ไม่ได้ประกอบบาปกรรมร้ายแรง เวลากำลังจะตายจึงมีทุกข์ไม่มาก ตอนตายจริงคือตอนจิตดับ จึงมักรู้สึกวูบไปเท่านั้น แ...Read More
มัจจุราชทวงชีวิต มัจจุราชทวงชีวิต Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 22:29 Rating: 5

ชีวิตหลังความตาย

สำนัก สื่อธรรมะ 02:14
ข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงความทุกข์จากความตายให้ท่านผู้อ่านฟัง ก็ไม่รู้จะเล่าอย่างไร เพราะข้าพเจ้าเองยังไม่เคยตาย เพียงแต่เคยใกล้ตาย เช่น จม...Read More
ชีวิตหลังความตาย ชีวิตหลังความตาย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 02:14 Rating: 5

ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัย..ชาวพุทธควรทำอย่างไร ???

สำนัก สื่อธรรมะ 23:45
จากตัวอย่างเมื่อ 200 กว่าปีก่อนที่ประเทศศรีลังกา   ชาวพุทธถูกศาสนิกอื่นรุกรานอย่างหนัก   อีกทั้ง...ยังถูกกดขี่ข่มเหงทางศาสนาอย่างรุ...Read More
ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัย..ชาวพุทธควรทำอย่างไร ??? ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัย..ชาวพุทธควรทำอย่างไร ??? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:45 Rating: 5

สาเหตุของการตาย

สำนัก สื่อธรรมะ 03:29
เมื่อข้าพเจ้ารู้จักความตายครั้งแรกนั้น คงมีอายุราวๆ ๕-๖ ขวบ ยังเป็นลูกโทนของพ่อแม่ น้องๆ ยังไม่ตามมาเกิด ครั้งนั้นคุณตาของข้าพเจ้าถึงแก...Read More
สาเหตุของการตาย สาเหตุของการตาย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 03:29 Rating: 5

เจาะลึกปรากฏการณ์อัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สำนัก สื่อธรรมะ 18:21
การสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง ผู้สวดจะต้องอ่านตามอักขระภาษาบาลีให้ถูกต้องตามทำนองชัดถ้อยชัดคำไปตามลำดับ ...Read More
เจาะลึกปรากฏการณ์อัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจาะลึกปรากฏการณ์อัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:21 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.