๕ ขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมอย่างง่าย ๆ


๑) ไม่มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย ให้มองโลกไปตามความเป็นจริงตามโลกธรรม ๘ คือ มีลาภ-เสื่อมลาภ มียศ-เสื่อมยศ มีสรรเสริญ-นินทา มีสุข-ทุกข์ ซึ่งถ้าเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้บ้าง ก็ให้ถือเป็นธรรมดาโลก เพราะทุกคนต้องเจอสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมด เมื่อฝึกคิดอย่างนี้บ่อย ๆ เวลาเราเจออะไร ใจเราจะไม่กระเพื่อม

๒) ให้ฝึกมองทุกคนเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้าเราฝึกคิดอย่างนี้ เราจะให้อภัยคนได้ง่าย แล้วความทุกข์ก็จะไม่แผดเผาจิตใจเราเอง อีกทั้งการฝึกอย่างนี้ จะทำให้เราไม่รู้สึกว่าใครเป็นศัตรู แต่จะรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนผู้ร่วมทุกข์บนโลกนี้ด้วยกัน

๓) หัดมองโลกให้ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร เวลาเจอเรื่องอะไร ก็อย่าไปฉุนเฉียวหงุดหงิด ให้มองสิ่งที่เราเจอเสมือนอุปกรณ์ฝึกฝนในการสร้างบารมี คือ ฝึกให้เรารู้จักแก้ปัญหา รู้จักอดทน รู้จักใช้คำพูดที่ฉลาดและเป็นปิยวาจา

๔) ทำภารกิจหน้าาที่การงานของเราให้เต็มที่ อย่าไปเพ่งโทษคนอื่น แต่ให้หัดมองตัวเรา ปรับปรุงแก้ใขตัวเองให้ดี เพราะทุกคนย่อมมีข้อบกพร่องกันทั้งนั้น เนื่องจากยังไม่หมดกิเลส

๕) ให้เรานั่งสมาธิทุก ๆ วัน เพื่อให้จิตผ่องใส เบิกบาน โดยบอกกับตัวเองว่า เป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือ หมดกิเลสไปนิพพาน

ถ้าเราทำได้อย่างนี้ ใจเราจะมีสุขทุก ๆ วัน ปล่อยวางได้ง่าย เวลานั่งสมาธิก็จะไม่ฟุ้งซ่านมาก ใจหยุดนิ่งได้ง่าย แล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมได้อย่างง่าย ๆ นั่นเอง

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อคิด-แรงบันดาลใจปี ๒๕๖๑
เดือนมกราคม ✦ ๕ ขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมอย่างง่าย ๆ
เดือนกุมภาพันธ์  อาชีพ ๕ อย่าง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามทำ
เดือนมีนาคม ✦ เมื่อเจอปัญหาชีวิตหนัก ๆ ต้องทำอย่างไร ?
เดือนเมษายน ✦ จะทำอย่างไรเมื่อเกิดความน้อยใจ ?
เดือนพฤษภาคม  ทำไม..ต้องใส่ชุดขาวเข้าวัด ?
เดือนมิถุนายน ✦ คุณสมบัติของผู้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
เดือนกรกฎาคม  เส้นทางที่ไม่เหนื่อยฟรี
เดือนสิงหาคม ✦ ตัดสินใจที่จะมีความสุขกันเถิด
เดือนกันยายน ✦ ผลร้ายจากความวิตกกังวล
เดือนตุลาคม ✦ อย่าให้การขอบคุณเป็นสิ่งที่ถูกลืม
เดือนพฤศจิกายน ✦ อานุภาพของความเป็นระเบียบ

เดือนธันวาคม ✦ ทำอย่างไร..เมื่อรู้สึกท้อแท้ ?
๕ ขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมอย่างง่าย ๆ ๕ ขั้นตอนในการเข้าถึงธรรมอย่างง่าย ๆ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 18:47 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.