การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไร ?การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรรวมกันมาก ๆ ยิ่งมีพลัง เพราะจิตจะถูกกลั่นให้ใสสะอาดยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพราะถ้าใจบริสุทธิ์..ธาตุบริสุทธิ์ที่อยู่รอบกายก็จะมารวมกัน เป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ให้บังเกิดขึ้นแก่โลก เพราะทำให้ดิน อากาศ ฟ้า ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้น เพราะกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์จะไปปรับสภาพดิน อากาศ ฟ้า จากที่แปรปรวนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกทั้งศีลธรรมก็จะหวนคืนกลับมาสู่จิตใจมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ถ้ากระแสแห่งความบริสุทธิ์ยิ่งมาก เดี๋ยวปัญหาต่าง ๆ จะหมดไปเอง อีกทั้งในเวลานี้..สิ่งสำคัญก็คือ “บุญ” บุญสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่แหละจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้

อีกทั้งบุญนี้..จะถึงแก่หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว คือ ผู้ที่มีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ ผู้ที่มีสุขน้อย..ก็จะสุขมาก ผู้ที่มีสุขมาก..ก็จะมีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยบุญที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี่เอง...

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไร ? การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้อย่างไร ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 03:36 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.