เราจะได้อะไรจากการสวดมนต์อย่างถูกหลักวิชชาการสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอย่างถูกหลักวิชชานั้น เราต้องเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายใน โดยการหลับตาเบา ๆ เอาใจจรดไว้ที่ศูนย์กลางกาย ตรึกนึกถึงองค์พระหรือดวงธรรม แล้วทำความรู้สึกประหนึ่งว่า กำลังเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หากทำได้อย่างนี้ เสียงสวดมนต์จะมีอานุภาพอันไม่มีประมาณ เพราะทุกครั้งที่สวด ใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  อีกทั้งวิบากกรรมที่เกิดจากการทำผิดพลาดในอดีต ก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนัก..เป็นเบา จากเบา..ก็จะหาย และที่สำคัญบุญก็จะเกิดกับผู้สวดทันที

ไม่เพียงเท่านั้น เสียงสวดมนต์ที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะกลายเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทาง ไปช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศ ขจัดทุกข์ โศก โรค ภัย ให้สิ่งที่ไม่ดี ความขัดแย้ง ความคิดเบียดเบียนให้มลายหายสูญ และเกิดกระแสแห่งความเมตตาที่ทำให้สรรพสัตว์เกิดความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน

จะเห็นว่า ในแต่ละวัน เราใช้เวลาสวดเพียงไม่กี่นาที แถมไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลย แต่อานิสงส์นั้นเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใจของผู้สวดเอง ก็จะผ่องใส ผูกพันกับพระรัตนตรัย ซึ่งใจที่ผ่องใสเป็นปกติเนื่องนิตย์นี้เอง เวลาใกล้หลับตาลาโลก สุคติก็จะเป็นที่ไป...


Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๖๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วัดพระธรรมกายสอนให้ทำบุญจนหมดตัว

คลิกอ่านข้อคิดแรงบันดาลใจของวารสารอยู่ในบุญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
ธรรมยาตรา หมายถึง อะไร?
เมื่อมีคนที่ไม่เข้าใจมาต่อว่า..เราต้องทำอย่างไร?
อย่ารอให้ประเทศไทยไร้พระพุทธศาสนา!
เราจะได้อะไรจากการสวดมนต์อย่างถูกหลักวิชชา เราจะได้อะไรจากการสวดมนต์อย่างถูกหลักวิชชา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:39 Rating: 5

123 ความคิดเห็น:

 1. บุญเกิดขึ้นได้ดว้ยการสวดมนต์ระลึกถึงพระรัตนตรัยทำให้ใจใสใจสอาด

  ตอบลบ
 2. สาธุ สวดมนต์ทำให้ใจร่มเย็นเป็นสุขจริง ๆ

  ตอบลบ
 3. สาธุ สวดมนต์ทำให้ใจร่มเย็นเป็นสุขจริง ๆ

  ตอบลบ
 4. สวดมนต์แล้วใจสบาย ใจสงบ มีสมาธิ ได้สรรเสริญคุณพนะรัตนตรัย

  ตอบลบ
 5. สาธุ
  กาย วาจา ใจ เราจะได้บริสุทธิ์ด้วย

  ตอบลบ
 6. การสวดมนต์ ช่วยให้ใจเป็นสมาธิง่าย อยู่ในอริยบทไหนก็สวดได้ หมั่นทำบ่อยๆ ใจจะเกาะเกี่ยวกับพระรัตนตรัยใจ มีแต่ความผ่องใส ผ่องใสบ่อยๆ ไปสุคติแน่นอน

  ตอบลบ
 7. การสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิ

  ตอบลบ
 8. อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ ยิ่งถ้าเรายังจิตให้ผ่องใสวางใจเบาๆ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด อานุภาพแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันไม่มีประมาณ จะส่งผลให้เราสมปรารถนาทุกประการ และจะทำให้ชีวิตเราหมู่ญาติสังคมมีความสุขกันถ้วนหน้าด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 9. การสวดมนต์เป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่ง ทำให้มีสมาธิ ใจใส

  ตอบลบ
 10. สาธุ สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน หัตถ์สวรรค์เป็นยาดม

  ตอบลบ
 11. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นวิถีชาวพุทธครับ

  ตอบลบ
 12. มีความสุขการสุขใจทุกครั้งที่ได้สวดมนต์ค่ะ สาธุ เชิญทุกท่านมาสวดมนต์ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์กันนะคะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 13. สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิ จะทำให้ใจสงบได้เร็วและใจเป็นสมาธิด้วยค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 14. เมื่อเราสวดมนต์ ตัองเปล่งเสียงออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ภายใน คือศูนย์กลางกายฐานที่ 7

  ตอบลบ
 15. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
  สวดมนต์เป็นยาทา เจริญสมาธิภาวนาเป็นยากิน

  ตอบลบ
 16. การสวดมนต์เป็นการทำสมาธิไปด้วยครับ

  ตอบลบ
 17. สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
  สวดมนต์เป็นยาทา เจริญสมาธิภาวนาเป็นยากิน

  ตอบลบ
 18. การสวดมนต์เป็นการชำระใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์และวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดในอตีดก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย ช่วงเข้าพรรษานี้เรากลั่นกาย วาจาและใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการสวดธัมมจักรกันนะคะ

  ตอบลบ
 19. การสวดมนต์เป็นการชำระใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์และวิบากกรรมที่เราเคยทำผิดพลาดในอตีดก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย ช่วงเข้าพรรษานี้เรากลั่นกาย วาจาและใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการสวดธัมมจักรกันนะคะ

  ตอบลบ
 20. ดีมาก สวดมนต์กันเยอะๆน่ะ

  ตอบลบ
 21. ดีมาก สวดมนต์กันเยอะๆน่ะ

  ตอบลบ
 22. คุณยายสอนว่า"สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน"ถ้าทั้งกินทั้งทา โรคภัยก็หายวันหายคืนเอย.

  ตอบลบ
 23. สาธุ มาสวดมนต์กันเยอะๆ

  ตอบลบ
 24. เวลาสวดมนต์จะรู้สึกว่ามีความชุ่มเย็นอยู่ในตัว

  ตอบลบ
 25. สวดมนต์เป็นบุญที่ทำได้ง่าย ตอนนี้สวดธรรมจักร 24 น.กันด้วย อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 26. สาธุค่ะสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบ

  ตอบลบ
 27. ใจเราจะได้อยู่ในบุญ และได้ขัดเกลาจิตที่หยาบหั้ยละเอียดขึ้น

  ตอบลบ
 28. ใจเราจะได้อยู่ในบุญ และได้ขัดเกลาจิตที่หยาบหั้ยละเอียดขึ้น

  ตอบลบ
 29. สวดมนต์ใจใสได้บุญ สวดกันเยอะๆๆนะคะ

  ตอบลบ
 30. สวดมนต์แล้วใจสบาย ใจสงบ มีสมาธิ ได้สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

  ตอบลบ
 31. การสวดมนต์ ได้อะไรมากกว่า ที่คุณคิดนะครับ
  อนุโมทนา สาธุครับ

  ตอบลบ
 32. สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ3 สิงหาคม 2559 06:56

  สาธุุๆๆๆ

  ตอบลบ
 34. อนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 35. ในเวลาที่เราสวดมนต์ กายวาจาใจของเราขณะนั้นบริสุทธิ์ไกลจากบาปอกุศลทั้งปวง ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมีมากมาย เพราะขณะสวดมนต์อย่างถูกหลักวิชชานั้นเราประกอบเหตุที่เป็นบุญกุศลล้วนๆ คือ คิดดี พูดดี ทำดี อย่างครบถ้วน

  ตอบลบ
 36. สวดมนต์จนเห็นธรรม

  ตอบลบ
 37. การสวดมนต์จะทำให้ใจเราสงบ จะดึงดูดความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิต

  ตอบลบ
 38. การสวดมนต์ทำให้เสียงเพราะการสวดมนต์ทำให้ริมฝีปากและปากสวยงามการสวดมนต์ทำให้ปากไม่มีกลิ่นการสวดมนตร์ทำให้ฟันได้ ลักษณะสวยงาม

  ตอบลบ
 39. การสวดมนต์ทำให้ใจสงบ มีสติ มีสมาธิ ทำให้เกิดปัญญา ทำอะไรๆ ก็สำเร็จได้อย่างง่ายๆ

  ตอบลบ
 40. ขอบคุณครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 41. มาสวดมนต์กันนะคะ

  ตอบลบ
 42. ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิ และก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนทำสมาธิควรสวดมนต์ก่อน เพื่อกลั่นกายวาและใจให้สงบ

  ตอบลบ
 43. การสวดมนต์ทำให้จิตใจสงบมีความสุข
  จะคิดดี พูดดี และทำแต่สิ่งดีๆ

  ตอบลบ
 44. สวดมนต์แล้วจะมีเสียงเพราะ

  ตอบลบ
 45. อนุโมทนาบุญสาธุคะ

  ตอบลบ
 46. เวลาสวดมนต์รู้สึกได้ว่าเรามีความสุข ได้ระลึกถึงพระส้มมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 47. ใจจะอยู่กับพระรัตนตรัย ใจผ่องใส

  ตอบลบ
 48. สวดมนต์ แล้วใจเป็นสุข

  ตอบลบ
 49. สวดมนต์ใจจะผ่องใส

  ตอบลบ
 50. สะอาดทั้งกายวาจาใจสาธุครับ

  ตอบลบ
 51. อนุโมทนาบุญกับทุกท่านท่ีสวดค่ะ. สาธุ

  ตอบลบ
 52. สาธุๆๆค่ะ...อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ

  ตอบลบ
 53. บุญจากการสวดมนต์ เกิดขึ้นมากมาย ควรสวดอย่างสม่ำเสมอ สาธุ สาธุ สาธุครับ

  ตอบลบ
 54. การสวดมนต์ทำให้น้ำหรือของเหลวในร่างกายของเราเป็นน้ำที่ดี ทำให้คนที่สวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอจะมีผิวพรรณผ่องใส หน้าอ่อนกว่าวัย...แล้วยังได้บุญด้วยเน็ตๆ

  ตอบลบ
 55. สุดยอด สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 56. ใช่ค่ะ ถ้าจรดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เสียงสวดมนต์จะออกมาจากศูนย์กลางกาย จะเพราะและมีพลังมากๆๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 57. ใช่ค่ะ ถ้าจรดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เสียงสวดมนต์จะออกมาจากศูนย์กลางกาย จะเพราะและมีพลังมากๆๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 58. สวดแล้วใจใส สบายใจ วางใจง่าย ไม่ฟั้งซ่าน

  ตอบลบ
 59. สวดมนต์เป็นยาทา
  ภาวนาเป็นยากิน
  ถ้าทั้งสวดมนต์และภาวนา
  ก็เหมือนได้ทายาและกินยา
  โรคภัย และทุกข์ต่างๆ ก็จะเจือจางลง

  ตอบลบ
 60. กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 61. กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.