ธรรมยาตรา หมายถึง อะไร?


คำว่า "ธรรมยาตรา" นี้ มาจากการนำคำว่า "ธรรม" และ "ยาตรา" มาประกอบกันเป็น "ธรรมยาตรา" แปลว่า การดำเนินไปด้วยธรรม หรือ การดำเนินออกไปจากทุกข์ทางกายและทางใจ ด้วยธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า

คำว่า "ธรรมยาตรา" หลายคนอาจเพิ่งเคยได้ยิน แต่จริง ๆ แล้วคำว่า "ธรรมยาตรา" มีใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสติด้วยการปฏิบัติสมาธิในท่าเดิน และที่สำคัญยังเป็นการปลุกกระแสชาวพุทธให้ตื่นตัว เหมือนสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเห็นสามเณรนิโครธรูปเดียว ยังทำให้ทรงเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงสร้างเจดีย์ไว้ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ เป็นเหตุให้พระศาสนายังตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองต่อมาได้อีก

สำหรับธรรมยาตราครั้งนี้เป็นการจาริกไปตามเส้นทางพระผู้ปราบมารของพุทธบุตรกว่าพันรูป ซึ่งจะก่อให้เกิดศรัทธาแก่ผู้พบเห็นได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเดินประกาศคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูบูชาธรรมท่านอีกด้วย อีกทั้งขณะที่พุทธบุตรทั้งหลายจาริกผ่านไป ชาวบ้านในชุมชนจะได้มีโอกาสทำบุญกับพระคราวละเป็นพันรูป ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม สวดมนต์ทำวัตร นั่งสมาธิ โปรยดอกไม้ ต้อนรับพระ และล้างเท้าพระ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประเพณีที่จะช่วยปลูกฝังศีลธรรมแก่คนในชุมชนและเด็ก ๆ ให้ได้เรียนรู้วิถีชาวพุทธ และซึมซับวัฒนธรรมที่ดีงาม เพิ่มพูนความมีน้ำใจ ความอ่อนน้อม ความรักในพระพุทธศาสนา และพร้อมที่จะสืบทอดสิ่งดี ๆ เหล่านี้ต่อไป 

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อคิด-แรงบันดาลใจปี ๒๕๕๙ 
เดือนมกราคม ✦ ธรรมยาตรา หมายถึง อะไร?
เดือนกุมภาพันธ์ ✦ เมื่อมีคนที่ไม่เข้าใจมาต่อว่า..เราต้องทำอย่างไร?
เดือนมีนาคม ✦ อย่ารอให้ประเทศไทยไร้พระพุทธศาสนา!
เดือนเมษายน ✦ ไม่ตาย..ดีที่สุด
เดือนตุลาคม ✦ ประวัติการทอดผ้าป่า
ธรรมยาตรา หมายถึง อะไร? ธรรมยาตรา หมายถึง อะไร? Reviewed by สำนักสื่อธรรมะ on 02:26 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.