การเดินทางไปสู่ปรโลก

เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙


คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจว่า เมื่อคนใกล้ตาย โดยทั่วไปจะมีลักษณะอารมณ์ ๓ อย่างเกิดขึ้น ปรากฏเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตที่จะชักนำให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ

๑. กรรมารมณ์ เป็นอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยกระทำไว้มาปรากฏให้เห็นในขณะจิตที่กำลังใกล้ตาย เช่น ถ้าใครเคยฆ่าวัวเพื่อขายเนื้อเป็นประจำ ภาพที่ตนเองเคยฆ่าจะมาปรากฏ เคยทะเลาะเบาะแว้ง ด่าพ่อว่าแม่ หรือดื่มเหล้าเป็นปกติ ลักขโมยของเป็นปกติ ภาพเหล่านี้จะมาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับที่ตนเคยทำไว้ไม่ผิดเพี้ยน แล้วจิตก็ยึดเอาภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์ กรรมารมณ์นี้จะมีผลต่อจิตที่จะทำให้ไปเกิดในภพภูมิต่าง ๆ

๒. กรรมนิมิตารมณ์ หากกรรมารมณ์ไม่ปรากฏให้คนที่ใกล้จะตายเห็น ก็จะมีกรรมนิมิตารมณ์ปรากฏให้เห็น ได้แก่ อุปกรณ์ที่ตนใช้กระทำดีหรือชั่วในอดีตมาปรากฏให้เห็น เพราะตามธรรมดาในการประกอบกรรมทุกชนิด ส่วนมากจะมีอุปกรณ์เครื่องมือ เช่น ฆ่าวัว ก็ต้องมีมีด ค้อน ฯลฯ เป็นเครื่องมือ หรือำบุญก็มีไทยธรรม มีเครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบบุญ เช่น ขันใส่ข้าว ทัพพีตักอาหารใส่บาตร ฯลฯ อุปกรณ์เหล่านี้จะมาปรากฏเป็นกรรมนิมิตในขณะจิตใกล้จะดับ ซึ่งภาพที่เห็นจะแจ่มชัดเพียงใดนั้น สุดแต่ใครจะทำดีชั่วด้วยสิ่งใดบ่อยมากเพียงใด เมื่อจิตยึดหน่วงไว้เป็นอารมณ์ ภาพเหล่านั้นจะมีผลต่อความหมองหรือใสของใจ

๓. คตินิมิตารมณ์ หากกรรมนิมิตารมณ์ไม่ปรากฏ คตินิมิตารมณ์จะปรากฏให้เห็นเด่นชัด ได้แก่ นิมิตต่าง ๆ ที่จะบ่งบอกถึงภพภูมิที่ตนจะต้องไปเกิด บางทีก็เป็นภาพที่ตนไม่เคยเห็นมาปรากฏ แต่บางทีก็เป็นภาพที่เคยเห็นครั้งที่เป็นมนุษย์มาปรากฏ เช่น ภาพสัตว์หรือมนุษย์ เป็นต้น

โดยส่วนใหญ่เราไม่อาจจะรู้ถึงชีวิตหลังความตาย ว่าตายแล้วไปไหน ยกเว้นคนที่เห็นคตินิมิตารมณ์ชัดเจน เช่น เห็นภาพที่มืดดำมีไฟลุกโชนเป็นสีดำ มีนายนิรยบาลรูปร่างน่ากลัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ถือเครื่องทัณฑ์ทรมานต่าง ๆ แบบนี้พอจะคาดคะเนได้ว่า คติของผู้เห็นต้องไปสู่นรก ส่วนจะขุมไหนก็แล้วแต่กรรมของผู้กระทำ เมื่อคตินิมิตารมณ์ปรากฏเช่นนั้น ผู้ที่ใกล้ตายจะเกิดความสะดุ้งกลัว ตัวสั่น ร้องเสียงดังเอะอะโวยวาย มือไขว่คว้าอากาศ ปัดป้องไปมา ทำท่าเหมือนกับหวาดกลัวอะไรบางอย่างที่น่ากลัวมาก 

บางคนคตินิมิตารมณ์เป็นภาพสถานที่แห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม มีผู้คนที่สวยงามสวมชุดที่สวยงาม มีเครื่องประดับอันวิจิตรอลังการ มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานอย่างมีความสุข มีเสียงดนตรีไพเราะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน เมื่อภาพเหล่านี้มาปรากฏ คนที่ใกล้ตายก็จะยินดีเพลิดเพลินกับภาพเหล่านั้น ำให้เกิดความโสมนัส ใบหน้าจะดูผ่องใส มีรอยยิ้มละไม ตายไปด้วยอาการสงบ ซึ่งแสดงว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดี

บางคนมีคตินิมิตมาปรากฏหลายอย่าง เพราะทำบุญปนบาป วัดก็เข้า เหล้าก็กิน ทำชั่วสลับดีตามประสาชาวบ้านทั่วไป เมื่อใกล้ตาย คตินิมิตจะปรากฏให้เห็นหลายอย่าง ทั้งฝ่ายสุคติและทุคติ เมื่อเป็นเช่นนี้คตินิมิตที่ปรากฏหลังสุดจะมีกำลังมากกว่า จิตผู้ตายจะหน่วงเป็นอารมณ์ แล้วกายละเอียดก็หลุดไปสู่คตินิมิตสุดท้ายที่ปรากฏ

อารมณ์ทั้ง ๓ อย่างนี้ จะเกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกผู้ทุกคน ไม่ยกเว้นว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดียรัจฉาน อารมณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นในขณะจิตที่เร็วมาก ยกเว้นบางคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตาย จึงกลายเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยไปมาหาที่เกิด แต่ถ้านึกถึงบุญที่ตนเคยทำได้ บญุก็จะนไปสู่สุคติ หากบาปอกุศลตามมาทัน จะถูกยมทูตพาตัวไปให้พญายมราชตัดสินคดีความต่อไป 

เมื่ออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จิตจะออกจากร่าง จะมีอาการหายใจหอบแรง ๆ ที่เรียกว่า ๓ เฮือกปรากฏให้เห็น บางท่านอาจจะมีอาการเฮือกให้เห็นเด่นชัด บางท่านก็เห็นแบบแผ่วเบา บางท่านก็ไม่เห็น ก็แล้วแต่อารมณ์ในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร อาการ ๓ เฮือกที่ปรากฏนี้ เป็นอาการของจิตที่จะหลุดออกจากขั้วต่อกาย และจิตกำลังเดินทางตามฐานทั้ง ๗ หลุดออกจากกายหยาบ เป็นอันว่า การตายนั้นสมบูรณ์แล้ว ปฏิสนธิจิตก็เกิดเป็นกายใหม่ทันที

จิตหมองหรือใส รหัสผ่านเดินทางสู่ปรโลก

กฎแห่งกรรมมีผลต่อการเดินทางไปสู่ปรโลก ทุกการกระทำของคนเราไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ ล้วนมีผลต่อความคิด คำพูด และการกระทำทั้งสิ้น เพราะการกระทำนั้นจะถูกบันทึกไว้ด้วยเครื่องบันทึกที่ดีที่สุดในโลก มีความจุที่ไม่มีประมาณ คือ ใจของเรานั้นเอง เมื่อใกล้จะหลับตาลาโลกภาพแห่งการกระทำทั้งหมดจะกรอกลับมาฉายเป็นภาพให้เราเห็นเป็นกรรมนิมิตารมณ์ดังที่กล่าวมาแล้วภาพแห่งการกระทำเหล่านั้น มีเราเป็นผู้เห็นอยู่เพียงคนเดียว คนที่มาเยี่ยมรอบเตียงผู้ป่วยเป็นเพียงผู้ให้กำลังใจเท่านั้น

ถ้าหากภาพที่มาฉายให้เห็นเป็นภาพแห่งความดีงามที่ได้สั่งสมเอาไว้ครั้งที่ยังแข็งแรง จะทำให้ใจผ่องใสและเป็นเหมือนรหัสผ่านไปสู่สุคติภูมิ ตรงกันข้าม ถ้าภาพที่มาฉายให้เห็น เป็นภาพของการกระทำบาปอกุศล จะมีผลให้ใจเศร้าหมอง เป็นเหตุให้นำไปสู่ทุคติภูมิ ดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ใน วัตถูปมสูตร ว่า


จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอันหวังได้
จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา
เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวังได้

เมื่อละโลกใจหมองต้องไปอบาย

ำหรับผู้ที่ทำบาปตลอดชีวิต ก่อนตายนึกถึงภาพดี ๆ ไม่ออกเลย พอกายหลุดออกจากร่าง ก็จะถูกดูดไปภพภูมิที่เหมาะสมแก่กรรมที่ชอบทำตอนเป็นมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ตายไปขณะจิตเศร้าหมองคตินิมิตดำมืด กายละเอียดก็จะถูกดูดไปสู่มหานรกขุม ๕ ที่มีเปลวไฟนรกดำสนิท มีความร้อนแรงกว่าบนโลกมนุษย์หลายล้านเท่า สัตว์นรกเปลือยกาย ถูกนายนิรยบาลที่ตัวใหญ่มาก มีผิวดำสนิท จับขึงพืด แล้วกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงเข้าไปในปาก น้ำกรดนั้นจะกัดกินละลายสัตว์นรกจนขาดใจตาย พอตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ และจะถูกจับกรอกอย่างนี้ยาวนานเป็นหลายล้าน ๆ ๆ ปี

เมื่อละโลกใจไม่หมองไม่ใสไปยมโลก

ำหรับผู้ที่ละโลกแล้วใจไม่หมองไม่ใส คือ ก่อนตายภาพแห่งความชั่วหรือความดียังไม่มีฝ่ายใดที่ส่งผลชัดเจนกว่ากัน เมื่อตายแล้วกายละเอียดก็ออกจากกายหยาบ วนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ เนื่องจากตนไม่เคยศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตหลังความตาย จึงทำอะไรไม่ถูก ก็วนเวียนไปเยี่ยมญาติตามที่ต่าง ๆ แต่
ไม่สามารถสื่อสารกันได้ วนเวียนจนครบ ๗ วัน ที่ต้อง ๗ วัน เพราะเป็นระยะเวลาที่เปิดโอกาสให้นึกถึงบุญให้ได้ 

เมื่อครบ ๗ วัน ถ้านึกถึงบุญไม่ออก เพราะว่าใจสับสนหรือไม่ค่อยทำบุญ ผู้ตายก็จะกลับไปที่เดิมที่ตนเองเสียชีวิต เมื่อถึงเวลา เจ้าหน้าที่จากยมโลกที่เราเรียกว่า ยมทูตมีลักษณะผมหยิก ตัวดำ ตาโปน นุ่งผ้าหยักรั้งสีแดงจะมารับตัวไปโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ล่ามโซ่ตรวน หรือใช้อาวุธคุมไปเฉย ๆ แล้วแต่ความถือตัวของผู้ตาย หากเป็นพวกนายทหาร มียศมาก ไม่เชื่อฟัง ก็จะต้องใส่โซ่ตรวนล่ามไปยมโลก หากดิ้นรนขัดขืน ก็จะถูกทุบตีทำร้ายอย่างไม่ปรานี

เมื่อละโลกใจใสก็ไปสวรรค์

ำหรับผู้ที่สั่งสมคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แม้อยู่บนเตียงผู้ป่วยอาการหนัก แต่ไม่หนักใจ เพราะใจคุ้นกับความดีที่ตนได้ทำไว้ จะตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ ภาพแห่งความดีงามจะทำให้ใจผ่องใส ละโลกไปด้วยอาการสงบ เมื่อตื่นขึ้นมากายละเอียดก็จะเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ อาจจะไปเกิดกลางวิมานในสุคติภูมิหรือมีราชรถมารอรับกลับสุคติภูมิก็แล้วแต่กำลังบุญที่สั่งสมไว้

สรุปว่า ปรโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องไป เราไม่ควรสรุปว่า สิ่งที่เรามองไม่เห็น แปลว่าสิ่งนั้นไม่มี ทางที่ดีควรเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้ก่อน หรือแม้บางท่านจะไม่เชื่อจริง ๆ ก็ขอให้เผื่อเหนียวไว้ก่อน แต่ำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฐิ ก็ควรจะเชื่อผู้รู้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดา ชีวิตก็จะปลอดภัยและมีชัยไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานในที่สุด

Cr. พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.๙
วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


แม่บทแห่งธรรม ธัมมจักกัปปวัตตสูตร
จิตเกษมในยุคชาวศิวิไลซ์ (ปีถัดไป)


คลิกอ่าน DOU ความรู้สากลของวารสารอยู่ในบุญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
การเดินทางไปสู่ปรโลก การเดินทางไปสู่ปรโลก Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 23:06 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.