ยินดีในความไม่ประมาท

     
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ    ปมาเท ภยทสฺสิ วา

      อภพฺโพ ปริหานาย    นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก

    ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท     หรือเห็นภัยในความประมาท  

             เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม      ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว

         
 (ขุ.ธ.๒๕/๑๙)

ความประมาทเป็นมหันตภัยร้าย

ที่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คนเรามักมองข้าม

อย่าคิดว่าเล็กน้อย อย่าคิดว่าไม่เป็นไร

รูรั่วเล็ก ๆ เชื้อไฟเพียงนิด ยาพิษเพียงหน่อย คร่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วน

ความประมาทแม้นิดเดียว อาจเพียงวินาทีเดียว

ก็สามารถทำลายสิ่งต่าง ๆ มานักต่อนักแล้ว

ความประมาทจึงเป็นทางเสื่อม เป็นสิ่งที่พึงหลีกหนี

ความไม่ประมาทเป็นเกราะคุ้มครองภัย

ความไม่ประมาทเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ

ความไม่ประมาทเป็นยาครอบจักรวาลขนานแท้

ความไม่ประมาทเป็นทางไม่เสื่อม ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อม

ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ไกลจากความเจริญ

ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ใกล้พระนิพพานอันเป็นบรมสุข

ดังนั้นเราจึงควรเห็นภัยในความประมาท


และยินดีในความไม่ประมาทเถิด

Cr. อิ่มธรรม
ยินดีในความไม่ประมาท ยินดีในความไม่ประมาท Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:40 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.