อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่าอตีตํ นานุโสจามิ              นปฺปชปฺปามนาคตํ
ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปมํ           เตน วณฺโน ปสีทติ ฯ
สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ข้าฯ มิได้เศร้าสร้อยถึง
สิ่งที่ยังไม่มีมา ข้าฯ ก็มิได้คาดหวัง
ข้าฯ เป็นอยู่ด้วยสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ ผิวพรรณของข้าฯ จึงผ่องใส
                                            (ขุ.ชา. ๔๓๕/๑๐๙)
        


บางคน ชีวิตมีแต่อดีต อดีต อดีต

ผิดหวัง กลัดกลุ้ม หวนให้ถึง

คิดกลุ้ม คิดแก้ไข คิดน้อยใจ สารพัดคิด

คิดแต่อดีต พูดแต่อดีต อยู่กับอดีต

ชีวิตไม่ก้าวพ้นอดีต แล้วจะก้าวไปอนาคตอย่างไรกัน

บางคน ชีวิตมีแต่อนาคต อนาคต อนาคต

จริงอยู่คนเราควรมีเป้าหมาย มีอนาคต

แต่ไม่ใช่ฟุ้งฝันและอยู่กับอนาคตตลอดเวลา

ถ้าไม่อยู่กับความจริงในปัจจุบัน ไม่มองตนเอง ไม่ดูความพร้อม

ไม่ดูปัจจัยและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ก็จะไม่เห็นตัวแปรและทิศทางที่ถูกต้อง

จึงยากจะก้าวไปสู่อนาคตอันสมหวังได้

ถ้าเรามัวทุกข์กับอดีต ทุกข์กับอนาคต และทุกข์กับปัจจุบัน

ก็จะกลายเป็นทุกข์คูณ ๓ ทุกข์โหมมาจาก ๓ ทิศทาง

การอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมจ่อมอดีต ไม่กังวลอนาคต

เราจึงตัดปัจจัยแห่งความทุกข์ออกไป ๒ ทิศทาง

เราก็จะสามารถดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น ควบคุมอะไร ๆ ได้ง่ายขึ้น

ชีวิตก็ประสบสุขง่ายขึ้น ความผ่องใสทั้งกายและใจจึงเกิดได้ง่ายขึ้นเช่นกันCr. อิ่มธรรม
อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า อยู่กับปัจจุบันลดทุกข์ ๒ เท่า Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:40 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.