คนที่ไม่ควรคบ


อนตฺถา ตาต วฑฺฒนฺติ                  พาลํ อจฺจูปเสวโต
มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ                         อมิตฺเตเนว สพฺพทา ฯ

ลูกเอ๋ย ความฉิบหายย่อมขยายวงออกไป
เมื่อคบหากับคนพาลมากไป
เจ้าอย่าได้สังคมกับคนพาลเลย
เพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ทุกข์ร่ำไป
เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูนั้นแหละ

                                                                                                            (ขุ. ชา. ๒๗/๑๒๙๐/๒๖๕)


เราควรคบหาให้ได้กับทุกคน
 ไม่เลือกเพศ วรรณะ ฐานะ ฯลฯ ยกเว้นคนพาล!
การคบคนพาลจะทำให้คิดผิด พูดผิด ทำผิด
 ผิดจากทำนองคลองธรรมอันดีงาม
 คบคนพาลจะเกิดความวุ่นวายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 เหมือนกองไฟที่ขยายวงเผาไหม้ไปเรื่อย ๆ
 การอยู่กับคนพาลเหมือนอยู่กับศัตรู
 เพราะสามารถทำความเดือดร้อนได้ทุกเมื่อ
 ทำอันตรายให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 เพราะใจคนพาลมืดมัว
 พร้อมคิดร้าย พูดร้าย ทำร้ายตลอดเวลา
 ห่าง ๆ คนพาลเข้าไว้
แม้จำเป็นเจอะเจอก็ไม่ทำความสนิทสนม
 ไม่ไปรับเชื้อพาล ไม่ซึมซาบความเป็นพาล
 ให้หมั่นทำความดีและคบบัณฑิตเข้าไว้
 คนพาลจะห่างหายไปเรื่อย ๆ
 เพราะดีกับชั่ว สว่างกับมืด ขาวกับดำ ไปด้วยกันไม่ได้หรอก!Cr. อิ่มธรรม
วารสารอยู่ในบุญ  ฉบับที่ ๑๕๔  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘
คนที่ไม่ควรคบ คนที่ไม่ควรคบ Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:57 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.