อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?


อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

เพราะ

1. เป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์หนึ่งเดียวบนโลก
2. เป็นเจดีย์ที่สร้างจากพลังศรัทธาอันมหาศาลดังมีรายชื่อถึงล้านคน
3. เป็นเจดีย์ที่มีคนไปสักการะพร้อมกันมากที่สุดในแผ่นดินไทย
4. เป็นเจดีย์ที่มีพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคที่สามารถรองรับพุทธศาสนิกชนไปร่วมพิธีกรรมได้จำนวนกว่าล้านคน
5. เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้แต่ดั้งเดิม คือ ทรงโอคว่ำ หรือทรงโดม
6. เป็นเจดีย์ที่แฝงพุทธปรัชญาและปริศนาธรรมอันลึกซึ้ง
7. เป็นเจดีย์ที่มีความคงทนถาวรยาวนานถึง 1,000 ปี
8. เป็นเจดีย์ที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมวิถีพุทธ
9. เป็นเจดีย์ที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาที่โดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
10. เป็นเจดีย์ที่มีคนไปสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยเหตุผลอย่างนี้ จึงอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับวิถีชาวพุทธเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล และอยากให้ทุกท่านได้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักไปสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์สักครั้งหนึ่งในชีวิต

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ


อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ? อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:29 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.