ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?


ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

หลวงพ่อธัมมชโย เป็นผู้ดำริให้มีการสร้างขึ้น แล้วมหาชนก็เกิดศรัทธาอันมหาศาล อยากให้มีพระมหาเจดีย์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดทางพระพุทธศาสนา จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันสละกำลังทรัพย์ สละแรงกาย แรงใจ ตั้งแต่ไปอยู่ธุดงค์นั่งสมาธิกลั่นแผ่นดินเพื่อทำดินแดนแห่งนี้ให้บริสุทธิ์ แล้วก็ได้ขนเอาดิน เอาทรายจากที่บ้านไปโปรย ไปช่วยกันเทคอนกรีตในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ระยะเวลาหลายปี

ดังนั้นพระมหาธรรมกายเจดีย์จึงไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง อีกทั้งเมื่อสร้างเสร็จใครจะเอาไปขายก็ไม่ได้ เพราะเป็นสมบัติของแผ่นดิน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย เหมือนประเทศต่างๆ ที่มีศาสนสถานเป็นสมบัติของประเทศและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์  สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?
คลิก http://dhamma-media.blogspot.com/2017/04/blog-post_16.html

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ? ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:35 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.