พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?


พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

ไม่ใหญ่เลย เพราะมีเจดีย์ที่สร้างใหญ่และสูงกว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมาดู มหาสถูปเกสริยา ซึ่งเป็นมหาสถูปยุคเก่าแก่ในอินเดียยังมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 426.72 เมตร ในขณะที่พระมหาธรรมกายเจดีย์มีเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 194.4 เมตรเท่านั้น

หรืออย่าง เจดีย์ชเวดากอง สูง 98 เมตร และ พระปฐมเจดีย์ สูง 120.45 เมตร ซึ่งก็สร้างสูงกว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์มาก เพราะพระมหาธรรมกายเจดีย์มีความสูงแค่ 32.40 เมตรเท่านั้นเอง

ที่สำคัญ...พระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ ได้สร้างอุทิศถวายไว้ในพระพุทธศาสนา สร้างให้เป็นสมบัติของโลกใบนี้ และสร้างให้พอดีกับพื้นที่และจุดประสงค์การใช้งาน

ดังนั้น..ประเด็นที่ว่า..สร้างใหญ่เกินไปคงไม่ใช่ประเด็น เพราะสร้างไว้ใช้ประกอบการกุศล สั่งสมบุญในงานพระพุทธศาสนา และรองรับความศรัทธาที่เกิดจากความสามัคคีของชาวพุทธทั่วโลก

มหาสถูปเกสริยามีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 426.72 เมตร (1,400 ฟุต)

เจดีย์ชเวดากองในประเทศเมียนมา สูง 98 เมตร

พระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สูง 120.45 เมตร

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?
  
อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ? พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:16 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.