ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่ ?


ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่ ?

องค์พระลักษณะนี้ ได้จำลองแบบมาจากพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน เป็นลักษณะของกายมหาบุรุษ 32 ประการ ซึ่งก็เหมือนกับกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเมื่อท่านสร้างบารมีเต็มเปี่ยม ท่านก็จะเกิดมามีลักษณะกายที่สมส่วนสง่างามเช่นนี้

และเพื่อให้เห็นลักษณะมหาบุรุษได้ชัดเจน จึงได้สร้างพระพุทธรูปแบบห่มคลุมจีวรแนบติดตัวเพื่อให้เห็นลักษณะมหาบุรุษชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการสร้างกายมหาบุรุษ 32 ประการแบบนี้ จะกลายเป็นปริศนาธรรมให้กับผู้มีดวงปัญญาในอนาคต ซึ่งจะมาถามว่า..ทำไมต้องสร้างพระลักษณะนี้ และเมื่อรู้ว่า..เป็นลักษณะของกายมหาบุรุษ 32 ประการ ก็จะมาศึกษาดูว่า..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต้องทำบุญสร้างบารมีมาอย่างไรถึงจะได้ลักษณะอย่างนี้ และเมื่อศึกษาแล้ว..ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีตามอย่างท่าน

พระพุทธรูปปางสมาธิโตลุวิละ (Toluvila  Statue)
สร้างในพุทธศตวรรษ 9-10 ศิลปะสมัยอนุราธปุระ
มีลักษณะคล้ายองค์พระธรรมกายมาก

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์  สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

 อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่ ? ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:23 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.