การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?


การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

แท้จริงแล้วการทำบุญกับวัด ใครอยากทำกี่บาท..ก็แล้วแต่ศรัทธา วัดไม่เคยบังคับใครทำบุญทั้งสิ้น และหากมาดูข้อมูลความจริงอีกอย่างจะพบว่า การสร้างองค์พระให้มีคุณสมบัติอยู่ได้นานถึงพันปีเช่นนี้ ต้องใช้วัสดุชั้นดีที่มีความทนทานสูง ซึ่งการมีค่าใช้จ่ายในระดับนี้ ก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไรเลย เพราะสาธุชนทุกคนที่มาร่วมกันสร้างก็เห็นเหมือนกันว่า เราควรเอาสิ่งดีที่สุดถวายไว้ในพระพุทธศาสนา

และถ้าได้ศึกษาข้อมูลการสร้างเจดีย์ที่มีความสำคัญระดับประเทศและระดับโลกก็จะพบว่า..แทบทุกเจดีย์ล้วนใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงลิบทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้..การสร้างเจดีย์หลายๆ แห่งจึงต้องอาศัยบารมีพระมหากษัตริย์ หรือมหาเศรษฐีที่รวยมากจึงจะสร้างสำเร็จเป็นส่วนใหญ่

และที่สำคัญ การทำบุญ 10,000 บาท แล้วได้สร้างพระเจดีย์ที่อยู่นานถึงพันปี เฉลี่ยแล้วเท่ากับเราทำบุญปีละแค่ 10 บาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ ถ้าเทียบกับผลที่จะเกิดขึ้นตลอดหนึ่งพันปี คือ ตราบใดที่องค์พระยังเป็นที่กราบไหว้ของผู้คน ยังเป็นศูนย์รวมเพื่อให้คนมานั่งสมาธินับล้านคน ก็จะทำให้เราได้บุญไปตลอด

Cr. ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์  สำนักสื่อธรรมะ

อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?
คลิก http://dhamma-media.blogspot.com/2017/04/blog-post_16.html

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ? การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:33 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.