การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?


การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ?

การบูชานั้น..พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักปฏิบัติไว้ 2 ประการ คือ

1) การบูชาด้วยสิ่งของ เรียกว่า อามิสบูชา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการนำดอกไม้หรือพวงมาลัยไปบูชาพระเจดีย์ หรือสามารถรับได้ที่จุดดอกบัวบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

2) การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรม ซึ่งเรียกว่า ปฏิบัติบูชา ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการนั่งสมาธิหน้าพระเจดีย์ สวดมนต์ หรือเดินเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์พร้อมกับสวดมนต์ทำสมาธิไปด้วย

Cr. ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์ สำนักสื่อธรรมะ


อ่านเรื่อง การกล่าวว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์ต่างๆ นานาว่าเป็นจานบินบ้าง หรือเอารูปไปตัดต่อและกระทําการต่างๆ ด้วยความไม่เคารพ ผลจะเป็นอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ถึงสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์รูปทรงแบบนี้ ? ผิดไหม ? ใช่รูปจานบินไหม ?

อ่านเรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงวัตถุประสงค์และกำหนดสถานที่สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้อย่างไร ?

อ่านเรื่อง การบูชาพระเจดีย์หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว จะได้อานิสงส์เหมือนบูชาพระองค์ครั้งยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ อย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..พระมหาธรรมกายเจดีย์ต้องมีพระถึงล้านองค์ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์สร้างใหญ่เกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง พระมหาธรรมกายเจดีย์มีความหมายทางพุทธปรัชญาอย่างไร ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสร้างองค์พระลักษณะแบบนี้ ถูกต้องตามหลักพุทธศิลป์หรือไม่

อ่านเรื่อง ใช้วัสดุอะไรในการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้คงอยู่ถึง 1,000 ปี แล้วทำไมต้องให้อยู่ถึง 1,000 ปี ?

อ่านเรื่อง ทำไม..การทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว จึงมีการทยอยสั่งสมบุญได้ ผิดหลักการทำบุญหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง การทำบุญสร้างพระ 10,000 บาท ถือว่ามากเกินไปหรือไม่ ?

อ่านเรื่อง ใครเป็นคนสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องไปสักการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง อะไรคือเหตุผลที่ผู้คนจากทุกมุมโลกอยากมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
  
อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ?

อ่านเรื่อง ทำไม..ต้องสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์บทอื่นไม่ได้หรือ ?

อ่านเรื่อง จะต้องแต่งกายอย่างไร เมื่อไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ ?
การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ? การบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มีวิธีใดบ้าง ? Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:30 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.