ชีวิตคือสิ่งสวยงาม

La vita è bella
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม
         
   
ท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน ณ จตุรัสกลางเมืองเลชเชอันรายล้อมไปด้วยอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโบราณยุคบารอก (Baroque) เวลาใกล้เที่ยง มีชาวเมืองจำนวนกว่า ๔๐ คน มารวมตัวกันนั่งหลับตาตามเสียงนำนั่งจากพระภิกษุที่เดินทางมาจากประเทศไทย ทำให้ผู้คนที่เดินทางสัญจรไปมาต่างเหลียวมองด้วยความสนใจใคร่รู้เพราะไม่เคยเห็นพระสงฆ์มาก่อน


ในโอกาสนี้ พระอาจารย์สอนให้ทุกคนหลับตาทำใจหยุดนิ่ง และแผ่ขยายสันติสุขที่เกิดขึ้นภายในตัวให้ครอบคลุมเมืองเลชเชขยายไปทั่วประเทศอิตาลีและครอบคลุมโลกใบนี้ ทำให้ทุกคนต่างมีความสุขและประทับใจที่ได้รู้จักการแผ่ขยายสันติภาพโดยเริ่มต้นจากตัวของพวกเขาเอง บางคนถึงกับน้ำตาไหลแต่อธิบายไม่ถูกว่าเป็นเพราะอะไร บอกได้แต่เพียงว่าปลื้มมาก


นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมไปโป (PIPO) ของพีซเรฟโวลูชันที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในอิตาลี โดยมีผู้ประสานงานหลักคือพีซอาร์คิเทค เยวา (Leva Ugne Ulianskait) ชาวลิทัวเนีย กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในเมืองเลชเชและโรม ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการจัดสอนสมาธิทั้งหมด ๑๓ รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า ๕๕๐ คน

สาธารณรัฐอิตาลีมีประชากร ๖๐ ล้านคน แผ่นดินมีลักษณะคล้ายรองเท้าบูตที่ยื่นเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean) อิตาลีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และยังเป็นสมาชิกกลุ่ม G8 หรือกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก อิตาลีเป็นประเทศเดียวที่ภายในดินแดนของตนเป็นที่ตั้งของอีก ๒ รัฐอิสระ คือ กรุงวาติกัน (Vatican) ศูนย์กลางคริสตจักรและซานมาริโน (San Marino)

อิตาลีเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ผู้คนไปแสวงหาความสุขในรูปแบบที่แตกต่างกัน บ้างก็ไปอิตาลีเพราะแฟชั่น บ้างก็เพราะประวัติศาสตร์ บ้างก็เพราะศิลปวัฒนธรรม บ้างก็ไปจาริกแสวงบุญ บ้างก็ต้องการไปพักผ่อนตามชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน


การเดินทางมาของนักสร้างสันติภาพจากโครงการพีซเรฟโวลูชันนั้น มาเพื่อแบ่งปันความรู้สากลที่ว่า ความสุขที่แท้จริงต้องเริ่มจากภายใน และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความจริงของชีวิตให้แก่ชาวอิตาลีซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขากำลังต้องการอย่างยิ่งท่ามกลางวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อทำมาหากินและค้นหาความสุข

รอบแรกของการจัดสอนสมาธิเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยซาเลนโต (University of Salento) มีผู้เข้าร่วม ๖๐ คน ช่วงที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ บรรยากาศมีเพียงความเงียบสงบ ทุกคนต่างนั่งด้วยใจที่สบาย และบอกว่าเหมือนเวลาผ่านไปไม่นานเลย บางคนรู้สึกเบาสบายและผ่อนคลาย บางคนเห็นแสงสว่าง มีอยู่คนหนึ่งรู้สึกเหมือนกับหยุดหายใจ ร่างกายหายไปอยู่บ่อย ๆ เหมือนกับวิญญาณจะหลุดออกจากร่าง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป พระอาจารย์จึงแนะนำไปว่า ถ้านำใจไปจรดไว้ที่ศูนย์กลางกายก็จะไม่รู้สึกกลัว แต่จะเป็นการเข้าไปยังร่างกายภายใน ซึ่งมีความบริสุทธิ์กว่า ยิ่งบริสุทธิ์ก็จะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่า เหมือนร่างกายขยายออกไปทุกทิศทุกทาง ให้เขาฝึกจรดใจเบา ๆ ไว้ที่ศูนย์กลางกายทุกครั้งในการทำสมาธิ แล้วเดี๋ยวจะดีเอง


รอบต่อมาที่ผู้เขียนขอหยิบยกมาบอกเล่าก็คือ รอบที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลากลางเมืองซานเซซาริโอ (San Cesario) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Città di pace แปลเป็นไทยว่า เมืองสันติภาพมีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน ในหัวข้อ สมาธิเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของปัจเจกบุคคลและของชุมชนโดยรวมซึ่งทางโครงการได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีของเมืองมากล่าวเปิดงาน โดยสรุปใจความได้ว่า พวกเราได้ร่วมมือกันเพื่อทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งความสงบ ‘Città di Pace’ พวกเราไม่ได้กีดกันทางด้านศาสนา ส่วนตัวผมได้ศึกษาธรรมะจากองค์ทะไลลามะเพราะชอบแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพของพระพุทธศาสนา วันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้เรียนรู้ความรู้ที่มีค่านี้

ในรอบนี้พระอาจารย์นำนั่งไป ๔๐ นาที  ระหว่างนั่งสมาธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความผ่อนคลาย ตัวหาย รู้สึกมีความสุข บางคนเห็นแสงสว่างในสมาธิ เมื่อพระอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิไป ๔๐ นาที ส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “Corto” แปลว่า สั้น

ท่านนายกเทศมนตรีถึงกับบอกเองว่า ในอนาคตจะจัดให้นักการเมืองท้องถิ่นนั่งสมาธิกันอย่างแน่นอน เพราะสมาธิเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองทุกคน


รอบต่อไปจัดที่องค์กร FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) หรือ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีสมาชิกกว่า ๒๐๐ ประเทศทั่วโลก วัตถุประสงค์ขององค์กรนี้คือความมั่นคงทางอาหาร, ยกระดับความยากจน, ลดความเหลื่อมล้ำ และเป้าหมายหลักในปัจจุบันขององค์กรก็คือ การขจัดความหิวโหยให้หมดไป หรือ Zero Hunger ดังนั้นคนที่มาทำงานกับองค์กรนี้จึงนับว่ามีใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ หากพวกเขาได้มานั่งสมาธิก็จะเป็นการเติมกำลังใจ เติมความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น และยังทำให้พวกเขาได้รู้ว่า นอกจากอาหารแล้ว ยังมีความสุขที่แท้จริงจากภายในที่ทุกคนทั่วโลกปรารถนาเช่นกัน

รอบนี้มีคนมาร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน หลากเชื้อชาติ หลายภาษา เต็มห้องประชุม

เมื่อเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์เริ่มโดยให้ปรับท่านั่ง ปรับการหายใจ และปล่อยวางทุกสิ่งจากนั้นให้นึกถึงดวงอาทิตย์ค่อย ๆ โผล่มาส่องสว่างที่กลางท้อง ทุกคนต่างนั่งพร้อมกับเสียงคำภาวนา สัมมาอะระหังที่ดังก้องห้องประชุม เมื่อพระอาจารย์ถามถึงอารมณ์สบายของแต่ละคนก็พบว่าหลายคนมีความสุขเบาสบายระหว่างที่ทำสมาธิ เมื่อถึงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงลืมตาขึ้น พระอาจารย์กล่าวว่า ถ้าเราสามารถเจอความสุขภายในตัวเอง ก็จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ทั้งโลกจากนั้นเปิดเพลง Change the World ให้ทุกคนได้เห็นว่า ขณะนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ด้วยสมาธิจริง ๆ หลายคนถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเห็นภาพแห่งสันติสุขที่กำลังบังเกิดขึ้นในโลกใบนี้จากการทำสมาธิ


รอบสุดท้ายจัดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยซาเปียนซา Facoltà di ingegneria (Università degli Studi di Roma La Sapienza) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงของกรุงโรม ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๓๐๓

กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยศาสตราจารย์ Andrea Micangeli ภาควิชาวิศวกรรมพลังงาน


เมื่อพบโครงการพีซเรฟโวลูชัน ศาสตราจารย์แอนเดรียไม่พลาดโอกาสนิมนต์พระอาจารย์ไปจัดปฏิบัติธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า ๔๐ คน ณ สถาบันแห่งนี้ เมื่อได้นั่งสมาธิแล้วทุกคนต่างบอกว่ารู้สึกผ่อนคลาย เบาสบาย พระอาจารย์ในฐานะอดีตวิศวกรยังมอบประสบการณ์ให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของสมาธิในการช่วยแก้ไขปัญหาในชีวิตมนุษย์อีกด้วย

มีภาพยนตร์ดังจากประเทศอิตาลีเรื่องหนึ่งชื่อว่า La vita è bella “ชีวิตคือสิ่งที่งดงามบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคู่รักคู่หนึ่งในประเทศอิตาลีที่ต้องพบกับความทุกข์ยากในภาวะสงคราม แต่ก็ยังมีสิ่งที่ทำให้พวกเขามองเห็นคุณค่าและความงดงามของชีวิต เช่นเดียวกับพวกเราแต่ละคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใด ก็ต้องดิ้นรนฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต เพื่อรอวันที่ฟ้าสดใส และถ้าแต่ละคนได้ฝึกฝนใจให้ผ่องใสด้วยสมาธิแล้วก็จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยใจที่เบิกบาน และพร้อมที่จะบอกกับตัวเองว่า La vita è bella กล่าวคือ เส้นทางของชีวิตแม้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็สามารถหาความสุขให้แก่ตัวเองและผู้อื่นที่อยู่ใกล้ ๆ ได้

แม้เส้นทางไปโปครั้งแรกที่ประเทศอิตาลีจบสิ้นลงแล้ว แต่การเดินทางของทีมงานพีซเรฟโวลูชันจะดำเนินต่อไป เพื่อประสานใจชาวโลกไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดให้มุ่งไปสู่เส้นทางสายกลางพร้อม ๆ กัน

อ้างอิง: ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
Cr. วารสารอยู่ในบุญ เดือนสิงหาคม 2559 สำนักสื่อธรรมะ

ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทราย


คลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
พีซเรฟโวลูชั่นอินฟิลิปปินส์ ตอน : คอนนี เอ็มบอรอง...ครูไอดอลแห่งศตวรรษนี้ กับเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ในพีซวิลเลจ
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม ชีวิตคือสิ่งสวยงาม Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 20:00 Rating: 5

3 ความคิดเห็น:

  1. ขอให้ทุกคนอยู่ในศีลและธรรม จะได้มีความเคารพซึ่งกันและกัน ขออยู่ในบุญค่ะ อยู่กับความถูกต้อง

    ตอบลบ
  2. สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

    ตอบลบ
  3. สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.