การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก 
ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
  

เมื่อประมาณ ๒,๖๐๐ ปีที่ผ่านมา ขณะที่ยังไม่มีชาวพุทธเลยแม้แต่คนเดียว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้วิธีเผยแผ่พระธรรมคำสอนในเชิงรุก ด้วยการเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ จนกระทั่งมีพระสงฆ์เกิดขึ้น ทำให้มีพระรัตนตรัย ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หลังจากนั้นอีกไม่นาน ทรงประชุม พระอรหันตสาวก ๖๐ องค์แรก และประทานโอวาทว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลก... แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม  ด้วยการเผยแผ่เชิงรุกดังนี้  ทำให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปทั่วชมพูทวีปในเวลาไม่นานนัก แม้ศาสนาพุทธในประเทศไทยก็เกิดจากการที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงใช้แนวทางเผยแผ่ศาสนาในเชิงรุกเช่นกัน  ด้วยการส่งพระสมณทูต จำนวน ๙ สาย  ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่าง ๆ

วัดพระธรรมกายเองก็ยึดหลักเดียวกันนี้ในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทั่วโลก โดยมีทีมงานพีซเรฟโวลูชันเป็นทีมงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะไปสู่ประเทศต่าง ๆ  ทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงธรรมแก่มวลมนุษยชาติ  ซึ่งจะทำให้มหาชนชาวโลกเกิดสันติสุขภายใน และจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกอย่างแท้จริงในที่สุด


๑. คอลัมน์สร้างโลกแก้วเดือนนี้ เป็นเรื่องการจัดกิจกรรม PIPO ของทีมงานพีซเรฟโวลูชันที่ประเทศเม็กซิโก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ แล้ว  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในเมืองแคนคูน, คัวนาวาคา, ปัวบลา, แอทลิโก และกรุงเม็กซิโกซิตี ซึ่งมีผู้สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม ๑,๕๕๐ คน  ผู้จัดงานหลักมี ๖ คน คือพีซเอเจนต์เฟอร์นันดา, มาเรียม, มาเซลา, ลอเรนา, เอริกา และอิลเซ โดยจัดกิจกรรมแบบ  Meditation Workshop ๑๖ รอบ และ  Retreat  ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องความร่วมมือกันอย่างจริงจังกับมหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ (Universidad Tecmilenio)  ซึ่งทำให้ทีมงานต้องทุ่มจัดกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยนี้อย่างเต็มที่

๒. วันที่ ๔-๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมที่เมืองแคนคูน

เมืองแคนคูนเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามและมีชื่อเสียง มีทะเลสาบขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนออกแบบเก๋ไก๋และสดใสสไตล์เม็กซิกัน

วันแรกจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ชื่อมหาวิทยาลัยคาริเบ (Universidad del Caribe)  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้ว

วันนี้ ห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ไม่พอรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงต้องเอาเก้าอี้มาเสริม หัวข้อการบรรยายในรอบนี้เกี่ยวกับเรื่องพลังของใจ หรือ  Power of the Mind  จากนั้นพระอาจารย์นำนั่งประมาณ ๔๐ นาที  ปรากฏว่าทั้งห้องตัวเบา ตัวโล่ง ตัวหาย ตัวขยาย และกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เห็นแสงสว่าง

การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนี้มีผู้คนสนใจอย่างล้นหลาม ทำให้พีซเอเจนต์ของเราตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมที่อื่น  แล้วกลับมาจัดที่นี่อีกครั้ง

๓. วันรุ่งขึ้นจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ร่วมกิจกรรมมีอายุตั้งแต่ ๑๕ ถึง ๕๐ ปี เนื่องจากเวลาที่จัดกิจกรรมคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาเรียน พระอาจารย์จึงนำนั่งเพียงครึ่งชั่วโมง เพราะไม่อยากให้เด็กขาดเรียน แต่ปรากฏว่าเมื่อนั่งสมาธิครบกำหนดกลับไม่มีใครลุกออกไปเลย พระอาจารย์จึงเทศน์ต่อเรื่อง สมาธิกับการบำบัดความเครียด

รอบนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามว่า มีศูนย์สมาธิที่นิคารากัวไหม เพราะเธอมาจากประเทศนี้ และอยากให้น้องสาวได้ลองทำสมาธิบ้าง ส่วนอาจารย์อีกท่านก็อยากให้จัดอีกรอบ 

๔. รอบสุดท้ายที่เมืองแคนคูน ทีมงานไปจัดกิจกรรมให้บริษัท Mayan Sales ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ ผู้จัดงานทำงานในฝ่ายบุคคลของบริษัท เขาเคยไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยคาริเบแล้วประทับใจมาก   จึงนิมนต์พระอาจารย์ไปแนะนำวิธีทำสมาธิให้พนักงานซึ่งทั้งเครียดทั้งกดดันที่ต้องทำยอดขายให้เข้าเป้า

เมื่อนำนั่งเสร็จแล้ว พระอาจารย์อธิบายเรื่องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยการนำหลักอิทธิบาท ๔  มาใช้ควบคู่กับการทำสมาธิ  ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานมากทั้งสองเรื่อง   ตอนท้ายผู้จัดงานบอกว่า อยากมาจัดสัมมนาที่ประเทศไทย แล้วผนวกเรื่องสมาธิเข้ามาด้วย

๕. วันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมที่เมืองคัวนาวาคา

เมืองคัวนาวาคาเป็นเมืองที่มีอากาศแบบฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี   ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป ธรรมชาติก็งดงาม มีทั้งเทือกเขา หุบเขา มีดอกไม้หลากสี มีทุ่งข้าวโพด ข้าวสาลี บ้านเรือนก็น่ารัก  สีสันสดใส พระอาจารย์บอกว่า  เมืองนี้เหมาะสำหรับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมมาก ทั้งในแง่ภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้เพียง ๒ ชั่วโมง


วันนี้  อิลเซพาทีมงานชมเมือง และพาไปดูพีระมิดของเผ่าเอสเทค (Aztec) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ๓๐๐ ปีก่อนคริสตกาล และเป็นอารยธรรมหลักของประเทศเม็กซิโก

การจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ วิทยาเขตเมืองคัวนาวาคา มีนักศึกษา ๑๒๘ คน เข้าร่วมกิจกรรม พระอาจารย์เริ่มด้วยการอธิบายความสำคัญของสมาธิที่มีต่อการพัฒนาการเรียน และนำนั่งสมาธิไปเกือบ ๔๐ นาที ซึ่ง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี

รอบนี้มีนักศึกษาชายคนหนึ่งถามว่า  ถ้าอยากเป็นชาวพุทธต้องทำอย่างไร เขาได้ยินมาว่า  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ จึงอยากศึกษาและเป็นชาวพุทธบ้าง

๖. ต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมที่เมืองปัวบลา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน

เมืองนี้วิวสวยไม่แพ้เมืองคัวนาวาคา แต่หนาวกว่าเล็กน้อย จากเมืองนี้มองเห็นภูเขาไฟที่ยังคงปะทุตั้งเด่นเป็นสง่า สวยงาม  ในเมืองปัวบลามีโบสถ์มากมายและมีโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่  โบสถ์แต่ละโบสถ์เก่าแก่และใหญ่โต  ข้างในประดับด้วยทองคำ  อลังการมาก

วันนี้  เจ้าของร้านเซรามิกที่พระอาจารย์แวะเข้าไปชม  บอกว่าอยากถวายถ้วยกาแฟและขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรือง  พระอาจารย์เลยจัดให้ตามคำขอ  ทำให้ปลาบปลื้มกันมากทีเดียว

กิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเย็นที่ศูนย์โยคะ รอบนี้มีคนมาเพียง ๑๑ คน  ส่วนใหญ่เคยนั่งสมาธิมาแล้ว พระอาจารย์จึงนำนั่งถึง ๕๐ นาที แทบทุกคนบอกว่าสบาย ตัวเบา เห็นแสง หลังจากนั้นมีการขอให้พระอาจารย์สวดให้พร พระอาจารย์จึงสวดชัยมงคลคาถาให้ เขาปลื้มกันมาก นั่งพนมมือรับพรกันด้วยความนอบน้อม

๗. วันรุ่งขึ้น จัดกิจกรรมที่โรงเรียนซานอังเคล

เมื่อพระอาจารย์เดินทางไปถึง ปรากฏว่าเด็ก ๆ ระดับมัธยมต้นจำนวน ๑๕๐ คน นั่งรอกันอยู่แล้ว พวกเขาตื่นเต้นมากเมื่อเห็นพระ

วันนี้เด็ก ๆ นั่งสมาธิไป ๒๕ นาที เมื่อพระอาจารย์ถามผลการปฏิบัติธรรมก็ยกมือกันใหญ่ บอกว่าเห็นแสงสว่างบ้าง ตัวลอยบ้าง

หลังจากนั้นพระอาจารย์เดินทางไปฉันเพลที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ  วิทยาเขตเมืองปัวบลา ที่นี่มีคนมาขอพรด้วย และเมื่อพระอาจารย์อธิบายความหมายของพร  เขาก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่  ประเทศนี้เป็นประเทศเดียวในแถบละตินอเมริกาที่มีคนเข้ามาขอพรจากพระกันมากมาย  พระอาจารย์บอกว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ไม่น่ายาก

๘. รุ่งขึ้นทีมงานกลับไปที่โรงเรียนซานอังเคลอีกครั้ง เพื่อนำนั่งสมาธิแก่กลุ่มครูและผู้ปกครอง  แต่เมื่อไปถึงก็ต้องแปลกใจ เพราะมีแต่เด็กอนุบาลและประถมเกือบ ๒๐๐ คน และครูอีก ๓๐ คน   พระอาจารย์จึงเปิดวิดีโอ แล้วอธิบายเรื่องสมาธิกับการเป็นเด็กเก่งและดี

เด็กโรงเรียนนี้ว่าง่าย  บอกให้ทำอะไรก็ทำ  บอกให้กลืนดวงดาวเข้าไปในท้อง  แล้วมองดูดวงดาวสว่างนั้นไปเรื่อย ๆ ก็ทำตามได้อย่างง่าย ๆ  เมื่อพระอาจารย์ถามผลการปฏิบัติธรรม  มีคนตอบว่า สบายเหมือนบินได้ แถมยังเห็นดวงดาวกันถ้วนหน้า บางคนบอกว่า เหมือนไม่มีตัวเองอยู่ตรงนี้เลย หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็ปิดท้ายด้วยเรื่องพระคุณพ่อแม่


เลิกกิจกรรมแล้ว มีคุณแม่พาลูกสาวมาขอพร บอกว่าลูกเป็นโรคลมชัก  พระอาจารย์เลยให้นึกถึงความดีที่ทำมาและสวดให้พร  เขาปลื้มขนาดร้องไห้เลยทีเดียว

๙. ภารกิจวันต่อมา ทีมงานกลับไปที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโออีกครั้ง

รอบนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม ๑๖๐ คน  พระอาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของสมาธิว่า  ช่วยแก้ปัญหาการเรียนและชีวิตได้อย่างไร  หลังจากนั้นนำนั่งสมาธิ  ๔๕ นาที ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ที่ดี  มีคนหนึ่งถามว่า นั่งไปสักพักรู้สึกตัวขยายแล้วก็หดลง  เขาทำผิดหรือไม่   ส่วนอีกคนถามว่า  นั่งแล้วเห็นแสงสว่างภายใน  มีความสุข แล้วแสงก็หายไป  เป็นความมืดแทน เขาทำผิดไหม  ต้องทำอย่างไรต่อ

ค่ำวันนี้ ไปจัดกิจกรรมที่ศูนย์โยคะ มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ คน ส่วนใหญ่หน้าตาเคร่งเครียด พระอาจารย์นำนั่งนานถึง ๑ ชั่วโมง  มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า รู้สึกว่าครึ่งตัวล่างหายไป  เมื่อเลิกนั่งแล้ว พวกเขาขอให้พระอาจารย์สวดให้พรด้วย

๑๐. วันต่อมาเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนไซมอนโบลิวาร์  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ แล้ว

รอบแรกเป็นรอบของนักเรียนประถม ๑๑๐ คน บรรยากาศในโรงเรียนนี้เบิกบานเป็นพิเศษ เด็กยกมือแย่งกันตอบคำถามเรื่องสมาธิกับพระอาจารย์กันด้วยความกระตือรือร้น

รอบต่อไปเป็นเด็กมัธยมปลายและผู้ปกครอง ทั้งหมดมีประมาณ ๔๐ คน ที่น่าแปลกคือเด็กดูหน้าตาไม่ค่อยร่าเริง แถมผู้ประสานงานยังขอให้พระอาจารย์ช่วยสอนเรื่องความเคารพด้วย

รอบนี้นั่งสมาธิ ๔๐ นาที บรรยากาศเงียบ ตั้งใจนั่งกันดี  ส่วนใหญ่ดูผ่อนคลาย  หลายคนรู้สึกตัวหาย  ตัวลอย  ตัวขยาย   เมื่อพระอาจารย์ถามว่าใครเห็นดวงอาทิตย์ในท้องบ้าง  ก็ยกมือเกินครึ่ง  เรียกว่าไม่ธรรมดาทีเดียววันนี้  พระอาจารย์สอนเรื่องความเคารพ ว่ามาจากการมองเห็นความดีของผู้อื่น  เริ่มต้นจากการเรียนรู้ที่จะเคารพตนเองให้เป็น  ด้วยการสร้างความดีให้เกิดขึ้นในตัว  เด็กกลุ่มนี้ตั้งใจฟังมาก ทำให้อาจารย์ใหญ่แปลกใจ เพราะปกติเด็กพวกนี้ไม่ใส่ใจฟังอะไรทั้งนั้น

๑๑. จัดปฏิบัติธรรม ๓ วัน ที่เมืองแอทลิโก ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน

คนที่มาร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด ๑๒ คน  พวกเขาทราบข่าวจากสื่อออนไลน์  ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงกวัยกลางคนที่ดูเครียด ๆ  ที่มาร่วมกิจกรรมก็เพราะอยากมาค้นหาคำตอบให้ชีวิต  อยากเข้าใจตัวเอง

ผลการปฏิบัติธรรมของกลุ่มนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียว เช่น รู้สึกเหมือนเข้าไปในอุโมงค์ที่ปลายทางมีแสงสว่าง รู้สึกมีความสุขมาก แต่เมื่อพยายามเข้าไปหาแสง แสงกลับหายไป บางคนเห็นแสงสีต่าง ๆ ที่บริเวณด้านหน้า รู้สึกสบาย รู้สึกถึงความโล่งว่าง บางคนเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก รู้สึกเหมือนตกจากที่สูง บางคนรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งไปทั่วตัว ฯลฯ

รอบนี้พระอาจารย์เน้นเทศน์เรื่องความเข้าใจชีวิต  การปล่อยวาง  การรักตัวเอง และการทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  ซึ่งน่าจะโดนใจผู้ฟังมาก  พวกเขาจึงนั่งซับน้ำตาเป็นระยะ ๆ   ก่อนพระอาจารย์จะกลับก็มีคนมาขอพร  แถมบางคนยังเอาของมาให้เสกด้วย

๑๒. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน จัดกิจกรรมสุดท้ายที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอ วิทยาเขตเม็กซิโกซิตี้

ปีนี้  ทีมงานทุ่มให้กับมหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอกันเต็มที่  รอบนี้มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม กิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน   เปิดรายการด้วยการกล่าวต้อนรับจากท่านอธิการบดี   ท่านกล่าวว่า มหาวิทยาลัยพยายามเปิดกว้างให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาศักยภาพ  ทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ความรู้ และคุณธรรมควบคู่กันไป  เมื่อถึงคิวพระอาจารย์   ท่านก็อธิบายเชื่อมต่อว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพอยู่ที่การพัฒนาจิตใจ  ซึ่งเรียกความสนใจก่อนนั่งสมาธิได้ดีทีเดียว

รอบนี้ พระอาจารย์นำนั่งไปเกือบ ๔๐ นาที ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ บอกว่าเห็นแสงที่กลางท้อง

วันนี้  กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาซึ่งมาจากชมรมพัฒนาคุณภาพมนุษย์  บอกว่าชอบและดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรม  ส่วนท่านอธิการบดีประทับใจมาก  บอกว่าเนื้อหาที่บรรยายสอดคล้องกับหลักการของมหาวิทยาลัย  อยากให้ทีมงานมาอีก  ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง๑๓. หลังจากทีมงานพีซเรฟโวลูชันกลับมาจากการจัดกิจกรรมในประเทศเม็กซิโกแล้ว  มาเซลา  ผู้ประสานงานของพีซเรฟโวลูชัน ได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยเทคมิเลนิโอให้จัดทำหลักสูตร Mindfulness Course ซึ่งก็คือ  คอร์สสติกับสมาธินั่นเอง  แต่ที่ใช้คำนี้เพราะฟังดูเป็นกลางกว่าคำว่า Meditation  ที่หลายคนยังเข้าใจว่าเกี่ยวกับศาสนาอยู่  โดยทางมหาวิทยาลัยจะเชิญมาเซลาและอิลเซไปทดลองสอนหลักสูตรนำร่องใน ๔ วิทยาเขตของเมืองมอนเตอเรย์   ถ้าหากหลักสูตรนำร่องประสบความสำเร็จดี ทางมหาวิทยาลัยมีแผนให้จัดการสอนแก่ ๓๐ วิทยาเขตทั่วประเทศซึ่งมีนักศึกษาถึง ๑๒,๐๐๐ คน เป็นเวลา ๑๕ สัปดาห์ และพร้อมที่จะออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารของทีมงานตลอดโครงการ

เรียกได้ว่างานนี้จะเป็นโมเดลสำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนอีกจุดหนึ่งของโครงการพีซเรฟโวลูชันเลยทีเดียว และจะทำให้ได้เครดิตอย่างมหาศาลกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ไม่เฉพาะในละตินอเมริกาเท่านั้น

ตลอดเวลากว่า ๗ ปี  ที่ทีมงานพีซเรฟโวลูชันทำภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกแก่ชาวต่างประเทศ ไม่ว่าในประเทศใดก็ตาม  มิได้มุ่งเน้นที่จะไปเปลี่ยนศาสนาของใคร  แต่มุ่งนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปช่วยกำจัดทุกข์แก่ชาวโลก  โดยสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง คือ พระรัตนตรัยภายใน  และเมื่อใดก็ตามที่เขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงความสุขภายในไปจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้แล้ว  เขาจะตระหนักถึงคุณค่าอันไม่มีประมาณของศาสนาพุทธ  และจะเกิดศรัทธาที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า  "ตถาคตโพธิสัทธา"   จากนั้นเขาจะเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ผู้คนในท้องถิ่นต่อไป  ดังเช่น  พีซเอเจนต์และพีซอาร์คิเทคที่ทำหน้าที่เผยแผ่อยู่ตามประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบัน และบรรพบุรุษชาวไทยในอดีตที่เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสมณทูตและนำมาปฏิบัติตาม  เมื่อเห็นผลด้วยตนเองแล้ว  ก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองและสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

กราบอนุโมทนาบุญทีมงานพีซเรฟโวลูชัน และทุก ๆ ทีมงาน ที่จาริกไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุขแก่มหาชนชาวโลกตลอดมา

อ้างอิง : ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
Cr. อยู่ในบุญ เดือนมีนาคม 2558 สำนักสื่อธรรมะ
คลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสันติภาพสากล
พลังสมาธิ พลังที่นุ่มนวลที่สุด
Peace Revolution กับพันธกิจพิเศษ ตอน รหัสลับอเล็กซานเดรีย
เมื่อดวงตะวันแห่งอินคาสว่างที่กลางใจชาวเปรู
อริยมรรค..เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
ภารกิจสร้างสันติภาพ ในแอฟริกาตะวันออก
ภารกิจสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตก
ปฏิบัติการก่อการดี ที่บัลแกเรีย
ก้าวแรก Peace Revolution ในเยอรมัน แดนคนจริง
เยาวชนในแอฟริกา ร่วมกันค้นหา “สันติสุขภายใน”
อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
ตำรับยารักษาใจ
Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก
ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย
จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ
เอกวาดอร์ ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตร กับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย
เมื่อสันติสุขจากโลกออนไลน์ กลายมาเป็นสันติภาพในโลกแห่งความจริง
“ พีซอาร์คิเทค ” ผู้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพโลก
หลับตาและหยุดใจ.. สันติภาพที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม
ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งแอฟริกา
อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ หากใจเกาะอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ  Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:27 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.