สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย

                สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย
         
   

คุณทราบหรือไม่ว่า ขณะที่ประเทศรัสเซียมี GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) ติด Top10 ของโลกมาตลอดตั้งแต่ยุคล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ ๑๑ ของโลก แต่คนรัสเซียกลับยิ้มไม่ออก และติดอันดับ ๑ ใน ๒๐ ประเทศที่ผู้คนมีความเย็นชาที่สุดในโลก!

วันนี้ สมาธิช่วยสลายบรรยากาศของความเย็นชาออกไปจากใบหน้าของบางคนบ้างแล้ว และยังทำให้พวกเขายิ้มจนกระทั่งหัวเราะได้ในที่สุด...

๑. ประเทศรัสเซียหรือสหพันธรัฐรัสเซียตั้งอยู่บริเวณยูเรเชียเหนือ เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร (มากกว่าประเทศไทยประมาณ ๑๐ เท่า) มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ ๙ ของโลก หรือประมาณ ๑๔๒ ล้านคน

รัสเซียมีระบอบการปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์

กรุงมอสโค เมืองหลวงของรัสเซีย เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป และเคยติดอันดับเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก


๒. ครั้งนี้ทีมงานพีซเรฟโวลูชันไปจัดกิจกรรม PIPO ที่เมืองอีแคทเทอรินเบิร์กและกรุงมอสโค (๒๖ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๒๕๕๘) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตามความคาดหมาย คือ สามารถจัดในเมืองหลวงของประเทศขนาดยักษ์อย่างรัสเซียได้ และได้คนหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษา   และคนในวัยทำงานอาชีพต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตจะต้องเพิ่มจำนวนพีซเอเจนต์ให้มากขึ้น และจะต้องมีพีซอาร์คิเทคมาช่วยงานด้วย เพราะปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งในประเทศนี้

การจัดกิจกรรมในรัสเซียจัดขึ้น ๙ รอบ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๓๓๙ คน 

ทีมงานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ผสมผสานระหว่างพีซเอเจนต์จากกรุงมอสโค ชื่อมาเรีย และเยาวชนในเว็บไซต์จากอีแคทเทอรินเบิร์ก  ชื่อจูเลีย แม้ว่าทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ก็ทำงานร่วมกันได้ดี ทำให้งานลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น และเกิดเครือข่ายในรัสเซียมากขึ้น

๓. กิจกรรมรอบแรกและรอบที่ ๒ จัดขึ้นที่ Anti-Caf? เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน โดยจัด ๒ รอบ ติดกัน เว้นพักประมาณ ๓๐ นาที เลย

Anti-Caf? เป็นแหล่งชุมนุมของนักศึกษาที่ตั้งอยู่นอกมหาวิทยาลัย จูเลียสามารถขอสปอนเซอร์เป็นอาหารกลางวันสำหรับทีมงานจาก Anti-Caf? ได้ด้วย ตรงตามหลักการของเราที่ว่า เจ้าบ้านต้องจ่ายค่าอาหารและค่าเดินทางภายในประเทศ

รอบแรกมีคนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๕๕ คน รอบสอง ๕๖ คน ซึ่งไม่ได้มีเพียงนักศึกษาเท่านั้น เพราะจูเลียประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีบุคคลทั่วไปมาร่วมกิจกรรมด้วยจนเต็มห้อง ทั้ง ๒ รอบ

ชายคนหนึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทมากับน้องสาว ทั้งคู่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ รอบ นั่งอยู่หน้าสุดเลย เขาบอกว่าไม่เคยรู้สึกสบายและมีความสุขขนาดนี้มาก่อน

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาก็ไม่เคยนั่งสมาธิ แต่พวกเขามีประสบการณ์ที่ดี รู้สึกว่าตัวหาย เบาสบาย ลอยได้ อบอุ่น สัมผัสถึงพลังงานที่แผ่ขยายจากภายใน ฯลฯ ที่สำคัญพวกเขาเริ่มยิ้มให้เราเห็นแล้ว ต่างจากตอนที่เข้ามาใหม่ ๆ ขนาดทีมงานยิ้มหวานต้อนรับ ยังไม่ค่อยมีใครยิ้มตอบเลย


๔. วันที่ ๒๘ เมษายน จัดกิจกรรมอีก ๒ รอบ ที่ Ural State Economics University ที่นี่อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีคณาจารย์ออกมาต้อนรับและเลี้ยงอาหารกลางวันที่คาเฟ่ของมหาวิทยาลัยด้วย

การจัดกิจกรรมทั้ง ๒ รอบ ใช้ห้องประชุมของสำนักอธิการบดี ซึ่งค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม รอบแรก ๕๘ คน รอบสอง ๕๕ คน ทั้ง ๒ รอบต้องแปลเป็นภาษารัสเซีย เพราะคนที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่มาก

เพื่อนของจูเลียคนหนึ่งวันนี้มานั่งสมาธิกับเราอีกเป็นรอบที่ ๓ เธอบอกว่าวันนี้เห็นพระอาทิตย์ในท้องกลายเป็นดวงแก้ว และขยายใหญ่กว้างออกไปจากตัวเธอ ใหญ่มาก ๆ จนเธอรู้สึกประหลาดใจ แต่ก็มีความสุข เธอไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนและอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ ส่วนนักศึกษาคนอื่น ๆ มีบางคนเห็นแสงสว่าง นอกนั้นผ่อนคลาย เบาสบาย

๕. รอบที่ ๕-๙ จัดขึ้นที่กรุงมอสโค รวม ๕ รอบ ในเวลา ๓ วัน มีคนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๑๕ คน

วันที่ ๒๙ เมษายน จัดที่ Higher School of Economics แม้ใช้คำว่า School แต่ที่จริงเป็นมหาวิทยาลัย รอบนี้มีนักศึกษามาร่วมกิจกรรม ๑๕ คน มาเรียเป็นคนช่วยแปลเวลาพระอาจารย์นำนั่งและเทศน์สอน แม้มีอุปสรรคด้านภาษาอยู่บ้าง แต่พวกเขาก็มีประสบการณ์ที่ดี คือ มีคนรู้สึกตกศูนย์แบบควงสว่าน และเห็นแสงสว่างด้วย

วันเดียวกันนี้ทีมงานยังไปจัดกิจกรรมที่ Ganesha Yoga Studio อีกด้วย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางสตูดิโอเก็บเงินค่าลงทะเบียนผู้มาร่วมงานทั้ง ๕๐ คน คนละ ๑๑,๐๐๐ รูเบิล ประมาณ ๖,๘๐๐ บาท (๑ บาทเท่ากับ ๑.๖ รูเบิล) ซึ่งถือว่าแพง แต่เขาแบ่งให้เราครึ่งหนึ่ง เราจึงนำไปเป็นค่าอาหารและค่าเดินทาง เพราะทั้งค่าแท็กซี่และค่าอาหารที่นี่แพงมาก ๆ สมกับเป็นเมืองที่ค่าครองชีพสูงในระดับแนวหน้าของโลกจริง ๆ

ในรอบนี้คนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มวัยกลางคนจากหลายสาขาอาชีพ วันนี้หลาย ๆ คนมีประสบการณ์ที่ดี เช่น เห็นแสงสว่าง รู้สึกว่าตกจากที่สูง รู้สึกตัวหมุน ๆ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วทั้ง ๆ ที่นั่งไป ๔๐ นาที เป็นต้น


๖. รอบถัดไปซึ่งเป็นรอบที่ ๗ และ ๘ จัดขึ้นที่ Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน

รอบนี้จูเลียใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อหาคนมาเข้าร่วมกิจกรรม เธอใช้วิธีถามใน Facebook ว่ามีใครอยากจะจัดกิจกรรมกับพีซเรฟโวลูชันที่มหาวิทยาลัยตัวเองบ้าง ซึ่งสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ตอบรับมา ทำให้เราสามารถจัดได้อีก ๒ รอบ

รอบแรกของวันนี้มีนักศึกษาร่วมกิจกรรม ๒๐ คน รอบสอง ๑๘ คน รอบแรกพระอาจารย์เทศน์เรื่องสมาธิกับการจัดการความเครียด  อีกรอบเทศน์เรื่องสมาธิกับความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกคนมาก และพวกเขาก็มีประสบการณ์ที่ดีจากการนั่งสมาธิด้วย มีคนยกมือบอกว่าเห็นแสงสว่างหลายคน บางคนบอกว่าเห็นพระอาทิตย์ใสในท้อง

๗. วันที่ ๑ พฤษภาคม จัดขึ้นเป็นรอบที่ ๙ ที่ Ecocenter Skvorechnik รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของการเดินทางไปรัสเซียในครั้งนี้

องค์กร Ecocenter Skvorechnik เป็น NGO ที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกขององค์กร

รอบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า เธอนึกพระอาทิตย์ในกลางท้องได้ และรู้สึกมีความสุข เธอเคยบันทึกความดีออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วและตั้งใจว่าจะไปอบรมที่เมืองไทยให้ได้


๘. มนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติใดภาษาใดก็ตาม  สิ่งที่ปรารถนาที่สุดก็คือ ความสุข แต่หลายคนยังไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงเลย เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้   ต่อเมื่อใจมีความสงบเท่านั้น ดังพุทธพจน์ที่ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

การที่ชาวรัสเซียกลุ่มนี้ยิ้มง่ายขึ้น เป็นเพราะเมื่อเขาเริ่มสัมผัสกับความสงบของใจ ความสุขก็เริ่มก่อตัวขึ้น และธรรมดาของคนที่มีความสุขนั้น ทั้งสีหน้าและแววตาก็จะมีรอยยิ้มขึ้นมาเอง แม้ไม่ได้ตั้งใจก็ตาม

ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของพวกเขา ความสุขที่เกิดขึ้นในใจของพวกเขา   และผู้คนในประเทศต่าง ๆ ที่เคยมาปฏิบัติธรรมกับเรา ทำให้ทีมงานรู้สึกว่า การแบ่งปันความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการทำสมาธิแก่เพื่อนร่วมโลก   ผู้แสวงหาความสุขมาเนิ่นนานนั้น เป็นเรื่องที่วิเศษสุดเรื่องหนึ่งของการเกิดมาเป็นมนุษย์ และยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ทีมงานในการทุ่มเทสร้างรอยยิ้มให้แก่ชาวโลกตลอดไป 

อ้างอิง: ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
Cr. อยู่ในบุญ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักสื่อธรรมะ
คลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสันติภาพสากล
พลังสมาธิ พลังที่นุ่มนวลที่สุด
Peace Revolution กับพันธกิจพิเศษ ตอน รหัสลับอเล็กซานเดรีย
เมื่อดวงตะวันแห่งอินคาสว่างที่กลางใจชาวเปรู
อริยมรรค..เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
ภารกิจสร้างสันติภาพ ในแอฟริกาตะวันออก
ภารกิจสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตก
ปฏิบัติการก่อการดี ที่บัลแกเรีย
ก้าวแรก Peace Revolution ในเยอรมัน แดนคนจริง
เยาวชนในแอฟริกา ร่วมกันค้นหา “สันติสุขภายใน”
อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
ตำรับยารักษาใจ
Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ
เอกวาดอร์ ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตร กับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย
เมื่อสันติสุขจากโลกออนไลน์ กลายมาเป็นสันติภาพในโลกแห่งความจริง
“ พีซอาร์คิเทค ” ผู้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพโลก
หลับตาและหยุดใจ.. สันติภาพที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม
ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งแอฟริกา
อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ หากใจเกาะอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา
สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 19:55 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.