Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก

Peace Architect 
กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก


คอลัมน์  สร้างโลกแก้วฉบับนี้   ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับกลุ่มบุคคลที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสันติภาพโลกในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เราเรียกพวกเขาว่า  Peace Architect (พีซอาร์คิเทค) หรือสถาปนิกผู้ออกแบบสันติภาพ


พวกเขาคือใคร? ออกแบบสันติภาพกันอย่างไร?

หากกล่าวโดยย่อ Peace Architect  ก็คือชาวต่างชาติที่ผ่านการอบรมเรื่องการทำสมาธิ   การถือศีล และผ่านการเรียนรู้หลักธรรมเบื้องต้นตามหลักสูตรของ Peace Revolution เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานออกแบบสันติภาพแก่ชาวโลก  ด้วยการเผยแผ่การทำสมาธิไปสู่ชาวโลกแทนพระอาจารย์ในดินแดนที่ท่านไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะพื้นที่นั้นมีอันตรายสำหรับคนต่างถิ่น หรืออยู่ไกลมาก หรือมีการกีดกั้นทางศาสนา หรือมีจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มาก

หากกล่าวให้ละเอียดขึ้น  ก็ต้องมาดูว่าพวกเขามีความเป็นมาอย่างไร

ก่อนที่  Peace Architect  จะไปจัดกิจกรรมแนะนำสมาธิเบื้องต้น ที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า Mini-PIPO แก่ประชาชนในประเทศต่าง ๆ พวกเขาจะต้องสร้างผลงานในระดับที่น่าพึงพอใจเสียก่อน คือต้องนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ  ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตร และจัดกิจกรรมในพื้นที่  จากนั้นต้องผ่านการสัมภาษณ์ แล้วทำพันธกิจออนไลน์อีก ๓๐ วัน (นั่งสมาธิเช้า ๑ ชั่วโมง เย็น  ๑ ชั่วโมง รักษาศีล ๘ และฝึกปฏิบัติความดีสากล) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้มาอบรมเพิ่มเติม อีก ๓ สัปดาห์ ที่มุกตะวัน จังหวัดพังงา ประเทศไทย เพื่อเป็น Peace Architect เต็มรูปแบบ

๑. ที่มุกตะวัน กิจกรรมของพวกเขาเน้นการนั่งสมาธิ ฟังธรรม และนำหลักธรรมเหล่านั้นมาทำเป็น Package เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้  เช่น  package  บริหารความเครียด การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการเสริมสร้างสุขในชีวิต  นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนวัฒนธรรมคุณยายอย่างเข้มข้น และในช่วงท้ายของการอบรมยังมีการทดสอบอีกด้วย

เมื่อผ่านการอบรมแล้ว Peace Architect เหล่านี้ ก็จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตน แล้วลงมือปฏิบัติงานกันเลย

๒. Peace Architect คนแรกที่จัดกิจกรรม Mini-PIPO คือ กาบี จากประเทศสาธารณรัฐเปรู กาบีลงพื้นที่ในประเทศสาธารณรัฐเฮติ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยจัดกิจกรรม ๔ รอบ มีคนเข้าร่วมทั้งสิ้น ๘๒ คน

เฮติถือว่าเป็นประเทศที่จนที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง  คำถามที่กาบีเจอจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง เช่น  สมาธิจะทำให้เราหางานทำได้ใช่ไหม? จะทำให้เรามีกินมีใช้ใช่ไหม?  ซึ่งกาบีตอบไปว่า สมาธิคงไม่ได้เนรมิตเงินในกระเป๋าให้คุณหรอก แต่สมาธิจะนำความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขมาให้คุณ คุณอยากรู้ไหมว่าจะเข้าถึงความสุขที่ว่าได้อย่างไร?”

๓. วันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน กาบีเดินทางไปจัดกิจกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐโดมินิกัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาหนักเรื่องการตกงานและการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่นี่กาบีจัดกิจกรรมขึ้น ๖ รอบ มีคนเข้าร่วมทั้งหมด ๘๐ คน แต่มีบางแห่งขอยกเลิกกิจกรรม เพราะเข้าใจว่าสมาธิเป็นเรื่องของศาสนา อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายองค์กรที่อยากเชิญกาบีไปจัดกิจกรรม และเสนอให้ใช้สถานที่ฟรีด้วย

๔. ประเทศถัดไปที่กาบีไปจัดกิจกรรม คือ ประเทศสาธารณรัฐนิคารากัว กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน โดยกาบีนำนั่งสมาธิไป ๒ รอบ ที่น่าสนใจมากก็คือ กาบีได้เข้าไปสอนวิธีการทำสมาธิใน Polytechnic University of Nicaragua ซึ่งเป็นสถาบันเดียวในละตินอเมริกาที่มีการสอนเรื่องสันติภาพ

ในโอกาสนี้ กาบีอธิบายให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๒ คน ฟังว่า ทฤษฎีทางตะวันตกส่วนใหญ่จะบอกว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีปัจจัย ๔ ครบแล้ว ซึ่งในความเป็นจริง สันติภาพ คือ การที่คุณอยู่อย่างเป็นสุขด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกต่างหาก และสมาธิก็คือ เครื่องมือจะทำให้คุณเข้าถึงความสุขและความสมดุลในชีวิต

๕. กิจกรรมออกแบบสันติภาพของ Peace Architect แม้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม แต่ภารกิจของพวกเขายิ่งใหญ่มาก เพราะพวกเขาคือกัลยาณมิตรผู้มุ่งมั่นจะจุดประกายความสว่างให้เกิดขึ้นในใจของมหาชนชาวโลก การอุบัติขึ้นของ Peace Architect จึงเปรียบเสมือนการบังเกิดของแสงเงินแสงทองที่ปรากฏขึ้นก่อนอาทิตย์อุทัย และเมื่อใดก็ตามที่แสงเงินแสงทองปรากฏขึ้นแล้ว ย่อมเป็นธรรมดาว่า อีกไม่นานแสงสว่างอันเจิดจ้าจะติดตามมา ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่า มหาชน ชาวโลกจะต้องพบกับความสว่างที่ศูนย์กลางกายในเวลาอันใกล้นี้ และจะไม่เกินยุคสมัยของพวกเราอย่างแน่นอน

อ้างอิง : ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
Cr. อยู่ในบุญ เดือนมกราคม 2558 สำนักสื่อธรรมะ 
คลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสันติภาพสากล
พลังสมาธิ พลังที่นุ่มนวลที่สุด
Peace Revolution กับพันธกิจพิเศษ ตอน รหัสลับอเล็กซานเดรีย
เมื่อดวงตะวันแห่งอินคาสว่างที่กลางใจชาวเปรู
อริยมรรค..เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
ภารกิจสร้างสันติภาพ ในแอฟริกาตะวันออก
ภารกิจสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตก
ปฏิบัติการก่อการดี ที่บัลแกเรีย
ก้าวแรก Peace Revolution ในเยอรมัน แดนคนจริง
เยาวชนในแอฟริกา ร่วมกันค้นหา “สันติสุขภายใน”
อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
ตำรับยารักษาใจ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย
จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ
เอกวาดอร์ ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตร กับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย
เมื่อสันติสุขจากโลกออนไลน์ กลายมาเป็นสันติภาพในโลกแห่งความจริง
“ พีซอาร์คิเทค ” ผู้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพโลก
หลับตาและหยุดใจ.. สันติภาพที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม
ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งแอฟริกา
อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ หากใจเกาะอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา
Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:30 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.