ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน

ตามไปดู..
ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน

ปัจจุบัน มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่ตามมาพร้อม ๆ กันก็คือ มีผู้คนจำนวนมากนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อตอบสนอง ความโลภ โกรธ หลงของตนเองและพวกพ้อง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมายทั้งต่อโลกและสรรพชีวิต


สำหรับทีมงานพีซเรฟโวลูชัน เราเลือกที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการชักชวนผู้คนในประเทศต่าง ๆ นั่งสมาธิผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพระอาจารย์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำนั่ง

ผลที่ได้รับน่าชื่นใจมาก  เราสามารถรวมผู้คนมานั่งสมาธิร่วมกันได้เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังตัวอย่างเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเปรู ซึ่งอยู่ไกลถึงทวีปอเมริกาใต้ แรกเริ่มมีแค่อาสาสมัครอยู่ไม่กี่คน แต่ตอนนี้มีสมาชิกนั่งสมาธิออนไลน์เกือบ ๑,๐๐๐ คนแล้ว

๑. คอลัมน์สร้างโลกแก้วเดือนนี้ ขออาสาพาท่านผู้อ่านไปพบกับบรรยากาศการนั่งสมาธิของชาวเปรู ซึ่งทีมงานพีซเรฟโวลูชันเดินทางไปจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๖-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔)


ในช่วงเวลา ๑๐ วันนี้ ทีมงานจัดนั่งสมาธิไป ๑๔ รอบ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์ ๑ รอบ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า ๘๐๐ คน

การจัดกิจกรรม PIPO รอบที่ ๑ จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาล San Borja อันมีชื่อเสียงของประเทศเปรู วันนี้มีเยาวชน ๕๐ คน มานั่งสมาธิ และฟังการบรรยายเรื่อง สมาธิกับ  ความเชื่อมั่นในตัวเองแม้สถานที่นั่งสมาธิไม่ค่อยสัปปายะ แต่ทุกคนก็ตั้งใจนั่งมาก

เมื่อพระอาจารย์ให้ลืมตา ทุกคนพากันประหลาดใจที่เวลาผ่านไปถึง ๓๐ นาทีแล้ว    บางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวลอยได้ และลืมปัญหาต่าง ๆ ไปเลย

๒. กิจกรรมรอบที่ ๒ จัดที่ DBM มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน

DBM เป็นบริษัทบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงลิมา รับบริการให้คำแนะนำในการโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใหญ่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำงานใหม่แก่บุคลากรที่มีอายุมากซึ่งถูกให้ออกจากงาน


การที่ทางบริษัทมีนโยบายให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการงานและสุขภาพจิต ทำให้พวกเขารู้จักสมาธิมาได้ระยะหนึ่งแล้ว และในวันนี้ทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่มีโอกาสทำสมาธิกับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

รอบนี้ พระอาจารย์แนะนำการทำสมาธิโดยโยงเข้ากับการบริหารจัดการความเครียด  ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้ทางบริษัท DBM มากถึงกับขอให้พีซอาร์คิเทคกาบีซึ่งเป็นแกนหลัก ในการจัดกิจกรรม PIPO ในประเทศเปรู เสนอแนวทางในการสอนสมาธิแก่บุคลากรที่ทางบริษัทดูแลอยู่

๓. รอบที่ ๓ จัดกิจกรรมที่ศูนย์โยคะอัษฎางค์ มีคนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๒ คน ส่วนใหญ่เคยนั่งสมาธิมาแล้ว รอบนี้เก็บค่าใช้จ่ายด้วย

ที่นี่ พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ ๒ รอบ รวม ๓ ชั่วโมง รอบแรกให้รู้จักคำว่า สบายอีกรอบสอนเรื่องฐานที่ตั้งของใจทั้ง ๗ ฐาน แล้วให้ลองฝึกไล่ฐานดู ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมซึ่งเคยนั่งสมาธิกันมาก่อนบอกว่า การทำสมาธิโดยการนำใจไปไว้ที่ศูนย์กลางกายนั้นง่ายกว่าวิธีอื่นที่เคยทำมาก

๔. รอบที่ ๔ จัดที่โรงละคร Ricardo Blume มีผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน

รอบนี้ถือเป็นรอบไฮไลต์ของการไปเยือนเปรูในครั้งนี้ เพราะอาสาสมัครของพีซเรฟโวลูชันเปรูขอจัดคอนเสิร์ตดนตรีบำบัด และนิมนต์  พระอาจารย์ไปนำนั่งสมาธิในโรงละครชื่อดังกลางกรุงลิมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศเปรูที่มีการแสดงดนตรีและการแนะนำวิธีทำสมาธิโดยพระสงฆ์


หลังจากที่ได้ฟังดนตรีบำบัดเกือบ ๑ ชั่วโมงแล้ว พระอาจารย์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ แล้วนำนั่งสมาธิเป็นเวลาเกือบ ๓๐ นาที

กาบีบอกว่ารอบนี้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างยกนิ้วให้กับความสอดประสานอย่างลงตัวของดนตรีบำบัดที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย และเสียง สัมมา อะระหังที่นำใจให้กลับไปอยู่ในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ได้อย่างลงตัว

หลังจบกิจกรรม ผู้ร่วมทำสมาธิพากัน  ต่อคิวขอสนทนากับพระอาจารย์ ส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยนั่งสมาธิด้วยกันมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ พวกเขาบอกว่าปัจจุบัน   ยังฝึกสมาธิอยู่ แต่วันนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นพิเศษ และมีความสุขมากที่เจอพระอาจารย์และทีมงานอีกครั้ง

วันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายคนอยากสมัครไปนั่งสมาธิสุดสัปดาห์ แต่โควตา ๔๐ คน เต็มแล้ว นอกจากนี้ทางโรงละครยังขอให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อีกทุก ๓ เดือนด้วย

๕. รอบที่ ๕ จัดขึ้นเพื่อกลุ่มอาสาสมัครพีซเรฟโวลูชันเปรูโดยเฉพาะ

กาบีนัดถวายเพลพระอาจารย์และเลี้ยงทีมงานทั้ง ๑๒ คน ที่บ้านของเธอ เพื่อให้ทุกคนได้พบพระอาจารย์


วันนี้ พระอาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาเรื่องการนั่งสมาธิ รวมถึงคำถามต่าง ๆ เช่น การที่พวกอาสาสมัครได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ทำให้ห่างจากเพื่อนเก่า และกิจกรรมเก่า ๆ หลายคนจึงเกิดความสับสนว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตดี ซึ่งพระอาจารย์ก็ช่วยแนะนำให้เกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ

๖. รอบที่ ๖ จัดที่โรงเรียน Los Reyes Rojos


โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแนวใหม่ในประเทศเปรู ที่เน้นการพัฒนาสภาพจิตใจของเด็กไปพร้อม ๆ กับความสำเร็จในเชิงวิชาการ ทำให้ทางโรงเรียนสนใจและอนุญาตให้ทีมงานไปสอนสมาธิแก่นักเรียน

วันนี้ มีเด็กประมาณ ๓๐๐ คน สมัครใจทดลองทำสมาธิ และหลายคนได้รับประสบการณ์ที่ดี เช่น เห็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ ชัด และสว่างมาก ๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกาย บางคนบอกว่า ในท้องสว่างมาก และเหมือนมีดวงปรากฏอยู่ในนั้น

ครูใหญ่ยังบอกเลยว่า เด็ก ๆ ดูจะชอบประสบการณ์นี้มาก ดังนั้นต่อไปทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมฝึกสมาธิและโยคะเพื่อสุขภาพ โดยให้กาบีและทีมงานเข้ามาประสานงาน

๗. รอบที่ ๗ จัดที่ Casa Taller มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน

Casa Taller เป็นสถานที่ที่กลุ่มพีซ เรฟโวลูชันเปรูใช้ทำกิจกรรมมานานกว่า ๑ ปี ปกติ Casa Taller เปิดเป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Center) แต่ก็ให้กลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรูเข้าไปใช้ฟรี จนกลายเป็นศูนย์รวมของสมาชิก


ทุกวันจันทร์กลุ่มอาสาสมัคร และชาวเปรูอีกหลายร้อยคนจะรวมตัวกันมานั่งสมาธิออนไลน์ ที่นี่ โดยมีพระอาจารย์และพีซอาร์คิเทคนำนั่ง ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่สมาชิกขาประจำจะได้เจอกับพระอาจารย์

ปัจจุบัน Casa Taller ปิดกิจการแล้ว เนื่องจากปัญหาในการดำเนินธุรกิจ

๘. รอบที่ ๘ จัดที่ Le Volant

Le Volant เป็นบริษัทที่ขายรถยนต์ฮุนได ผู้จัดการที่ชื่ออันโตนิโอเคยไปนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ที่ DBM แล้วติดใจ จึงอยากให้พนักงานทดลองนั่งดูบ้าง เพราะว่าการขายรถ มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และเป็นงานที่เกิดความเครียดได้ง่าย สมาธิจึงเป็นสิ่งที่ทีมของเขาต้องการ

วันนี้ มีพนักงานมานั่งสมาธิ ๑๕ คน แม้หลาย ๆ คน เพิ่งเคยนั่งเป็นครั้งแรก แต่ก็รู้สึกผ่อนคลายและหายเครียด 

ในโอกาสนี้ อันโตนิโอยังได้ขอบริจาคเงินจากพนักงานมามอบให้กลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรู เพื่อทำกิจกรรมในอนาคตด้วย

๙. รอบที่ ๙ จัดที่ Respirales ซึ่งเป็นบ้านสุขภาพแบบองค์รวม ที่นี่ทีมงานพบรูปน้องวิว พรีเซนเตอร์ท่านั่งสมาธิของวัดพระธรรมกาย  ซึ่งเจ้าของบ้านเล่าว่า เมื่อ ๒ ปีก่อน เขาเคย  นั่งสมาธิออนไลน์กับพระอาจารย์และรู้สึกชอบมาก จึงเปิดบ้านให้คนมานั่งสมาธิ เขาอยากตกแต่งบ้านให้สัปปายะ จึงเลือกภาพ น้องวิวมาทำเป็นวอลล์เปเปอร์

วันนี้ มีคนมานั่งสมาธิที่ Respirales ๑๕ คน เป็นคนใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งทุก ๆ คน ต่างก็บอกว่ารู้สึกผ่อนคลายมาก และหลายคนรู้สึกว่าตัวเบา

๑๐. รอบที่ ๑๐ จัดนั่งสมาธิร่วมกับภาควิชาจิตวิทยาของ Pontificia Universidad Cat?lica del Per? (PUCP) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเข้าถึงปัญญาชน และกลุ่มนักจิตวิทยาชาวเปรูซึ่งชื่นชอบ การใช้สมาธิบำบัดคนไข้


กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นตอนเที่ยง นั่งสมาธิกันกลางแจ้งในสวนกลางมหาวิทยาลัยเลย  พระอาจารย์นำนั่งไป ๓๐ นาที มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน ส่วนใหญ่บอกว่าประหลาดใจที่นั่งสมาธิกลางแดดเปรี้ยง ๆ ได้นานถึง ๓๐ นาที และยังรู้สึกผ่อนคลาย หายเครียดอีกด้วย

โอกาสนี้ พระอาจารย์ให้คำแนะนำเรื่องการใช้สมาธิเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการเรียนและการค้นหาเป้าหมายชีวิตของตนเอง หลังเสร็จกิจกรรมมีการสัมภาษณ์พระอาจารย์ลงหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

๑๑. รอบที่ ๑๑ ช่วงเย็น อาธูโร อาสาสมัครของกลุ่มพีซเรฟโวลูชันเปรู นิมนต์พระอาจารย์ไปที่ค่ายมวยไทย อัลติจูดซึ่งเขาเป็นครูมวยอยู่ที่นี่

ที่ค่ายมวยนี้มีแต่วัยรุ่นชายที่คลั่งไคล้วัฒนธรรมไทย พวกเขาเรียนการไหว้แบบไทย เรียนรำไหว้ครู และเรียนภาษาไทยบางคำ เช่น ศอก เข่า จระเข้ฟาดหาง เป็นต้น พวกเขาจึงตื่นเต้นมากที่ได้เห็นพระซึ่งเป็นคนไทย

ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ เจ้าของค่ายมวยให้ลูกศิษย์รำมวยไทยไหว้ครูให้ดู เพื่อแสดงความเคารพต่อพระอาจารย์ซึ่งจะกลายเป็นครูของพวกเขาในคืนนี้ รอบนี้พระอาจารย์นำนั่ง ๔๐ นาที มีคนนั่งสมาธิ ๒๗ คน ส่วนใหญ่นั่งกันได้นิ่ง พระอาจารย์บอกให้ลืมตาก็ยังไม่ยอม

หลังนั่งสมาธิเสร็จ เจ้าของค่ายมวยขอให้พระอาจารย์คล้องมงคลให้ลูกศิษย์ เมื่อคล้องแล้ว พระอาจารย์ก็อธิบายความหมายของคำว่า มงคลตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟัง    เจ้าของค่ายมวยชอบเรื่องที่พระอาจารย์เทศน์สอนมาก เขาบอกว่าจะนำไปสอนลูกศิษย์   รุ่นต่อ ๆ ไป

๑๒. รอบที่ ๑๒ จัดที่บริษัท REP Per? ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนการใช้พลังงานของประเทศ เมื่อพระอาจารย์ไปถึงก็พบคนเต็มห้อง  (๕๓ คน) จึงขอให้นำเก้าอี้มาเพิ่ม เพราะเกรงว่าจะต้องยืนทำสมาธิกัน

ก่อนเริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ถามว่า เวลาทำงานรู้สึกเครียดไหม? ทุกคนตอบว่าเครียด พระอาจารย์จึงบอกว่าที่เครียดก็เพราะใจไม่ได้ถูกฝึก จึงคุ้นกับการคิดวนไปวนมาในเรื่องของคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งการคิดวนอยู่กับเรื่องเดิม ๆ ทำให้ร่างกายสิ้นเปลืองพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ พวกคุณในฐานะที่ทำงานบริษัทพลังงานแห่งชาติ ควรปฏิวัติการใช้พลังงานของคุณ ให้ใจไม่ดูดเอาพลังงานจากร่างกายมาใช้ แต่ให้ใจเป็นแหล่งจ่ายพลังงานอันบริสุทธิ์ที่สามารถเผื่อแผ่ไปยังคนทั้งโลกได้ด้วย

วันนี้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลาย พวกเขาเห็นด้วย กับการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ เพราะนอกจากจะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากหน้าที่การงานแล้ว สมาธิยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วย

๑๓. รอบที่ ๑๓ ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่     ESMON สถานที่ตากอากาศของกองทัพอากาศเปรู รอบนี้กาบีและทีมงานเก็บค่าใช้จ่ายจาก   ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

วันนี้มีคนถึง ๗๐ คน ต้องการมานั่งสมาธิ แต่สถานที่รองรับได้แค่ ๔๐ คน

มีหญิงคนหนึ่งถามพระอาจารย์ว่า ตั้งแต่นั่งสมาธิกับท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ชีวิตก็มีความสุขขึ้น ซึ่งเธอพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว จึงมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะพัฒนาการนั่งสมาธิต่อไป

พระอาจารย์กล่าวว่า ความสุขที่เธอได้รับยังห่างไกลจากความสุขที่จะได้จากสมาธิชั้นสูงมาก หากฝึกต่อไป สักวันจะสามารถไปลิ้มรสความสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งสนิทได้ด้วยตนเอง


อีกคนหนึ่งกล่าวว่า ตั้งแต่ฝึกสมาธิกับ พระอาจารย์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เธอก็ทำใจเรื่องสามีที่เป็นมะเร็งและเพิ่งเสียชีวิตไปได้มาก แต่เธอยังต้องการที่พึ่งทางใจจึงหันไปเข้าโบสถ์ มากขึ้น ซึ่งทางโบสถ์แห่งนั้นกล่าวว่า การฝึกสมาธิและการทำโยคะเป็นหนทางของปีศาจ ทำให้เธอลังเลและหยุดฝึกไปช่วงหนึ่ง

พระอาจารย์จึงให้คำแนะนำว่า ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบประโยชน์ของการฝึกสมาธิและโยคะมากมาย ในโลกตะวันตกทั้งอเมริกาและยุโรป ประชากรจำนวนมากพากันหันมาฝึกสมาธิจนเป็นกระแสเขย่าโลกเลยทีเดียว ดังนั้นจึงไม่ควรปิดกั้นโอกาสที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง   

ในคืนสุดท้าย ทีมงานจัดพิธีจุดเทียนและปล่อยโคมลอย ซึ่งทุกคนต่างชื่นชอบกันมาก

๑๔. งานสร้างสันติสุขแก่ชาวโลกของทีมงาน พีซเรฟโวลูชันทั้งหมดทั้งปวงที่ดำเนินไปได้   ด้วยดีนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เพื่อนมนุษย์ ทุกมุมโลกมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณของตน  ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับความเจริญทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน

ที่ผ่านมา ถ้าหากไม่มีการพัฒนาระบบออนไลน์ให้ผู้คนทั่วโลกฝึกทำสมาธิผ่านทางเว็บไซต์ ชาวเปรูนับพันคนรวมทั้งประชาชนในประเทศต่าง ๆ ก็คงไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำ และคงยังไม่รู้ว่าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แม้พีซอาร์คิเทคผู้ทำหน้าที่ออกแบบสันติภาพโลกก็คงไม่บังเกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายของพีซเรฟโวลูชันก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกัน

การหยิบเทคโนโลยีมาต่อยอดทำความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจ จึงเป็น สิ่งที่มีคุณค่าอเนกอนันต์ ดีกว่าผลิตแต่สิ่งอำนวยความสะดวกออกมามากมาย แต่ใจไม่เคยได้รับการดูแล

อ้างอิง : ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
Cr. อยู่ในบุญ เดือนเมษายน 2558 สำนักสื่อธรรมะ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโกคลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสันติภาพสากล
พลังสมาธิ พลังที่นุ่มนวลที่สุด
Peace Revolution กับพันธกิจพิเศษ ตอน รหัสลับอเล็กซานเดรีย
เมื่อดวงตะวันแห่งอินคาสว่างที่กลางใจชาวเปรู
อริยมรรค..เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
ภารกิจสร้างสันติภาพ ในแอฟริกาตะวันออก
ภารกิจสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตก
ปฏิบัติการก่อการดี ที่บัลแกเรีย
ก้าวแรก Peace Revolution ในเยอรมัน แดนคนจริง
เยาวชนในแอฟริกา ร่วมกันค้นหา “สันติสุขภายใน”
อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
ตำรับยารักษาใจ
Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย
จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ
เอกวาดอร์ ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตร กับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย
เมื่อสันติสุขจากโลกออนไลน์ กลายมาเป็นสันติภาพในโลกแห่งความจริง
“ พีซอาร์คิเทค ” ผู้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพโลก
หลับตาและหยุดใจ.. สันติภาพที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม
ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งแอฟริกา
อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ หากใจเกาะอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา
ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 00:15 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.