ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา


จุดเชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ ยังมีดินแดนที่หากมองดูจากแผนที่โลกแล้ว มีลักษณะเหมือนคอคอดเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้จักเท่าไรนัก ดินแดนแถบนี้ส่วนหนึ่งเป็นถิ่นที่อารยธรรมมายาในสมัยโบราณเคยเจริญรุ่งเรือง ผู้คนสื่อสารกันด้วยภาษาสเปน เพราะเคยถูกปกครองโดยอาณาจักรสเปนมาก่อน ตั้งแต่เมื่อครั้งชาวยุโรปเริ่มเข้ามาบุกเบิก และเพื่อเป็นการบุกเบิกเอาความรู้เรื่องราวการทำสมาธิเพื่อสันติสุขภายในอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์และทีมงานพีซเรฟโวลูชันจึงได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนอันห่างไกลนั้น เพื่อเผยแผ่ให้ผู้คนในแถบนั้นได้รู้จักการนั่งสมาธิและความสุขจากภายในโดยเดินทางไปใน ๕ ประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัวและคอสตาริกา

กัวเตมาลา

จุดหมายแรกคือ ประเทศกัวเตมาลา (Guatemala) ชื่อประเทศนี้มาจากภาษาพื้นเมือง Cuauhtemallan แปลว่า สถานที่อันเต็มไปด้วยต้นไม้อยู่ถัดจากประเทศเม็กซิโกลงมาทางใต้ เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว มองไปโดยรอบจะเห็นภูเขามากมาย อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ๒๓ องศาเซลเซียสเช้าถึงเย็นตลอดทั้งปี ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลก เหมาะแก่การทำใจหยุดใจนิ่งเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตกัวเตมาลาเคยเป็นดินแดนที่อารยธรรมมายาอันรุ่งเรืองตั้งอยู่ จึงมีพีระมิดโบราณเป็นจุดหมายที่น่าสนใจ ต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรสเปนและได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๙๑

สำหรับผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม PIPO กัวเตมาลาในครั้งนี้ คือ ชายชาวกัวเตมาลาคนหนึ่งชื่อ เซบัสเตียนเป็นเจ้าของโรงเรียนที่เปิดสอนเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม เขาถูกใจงานสร้างสันติภาพที่พีซเรฟโวลูชันทำอยู่ จึงก้าวเข้ามาร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เซบัสเตียนเป็นคนที่อุปนิสัยดี ทีมงานประทับใจการดูแลของเขามาก การเดินทางไปถึงกัวเตมาลานับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนในโรงเรียนของเขาจะได้รู้จักการนั่งสมาธิ เขาจึงนิมนต์พระอาจารย์ให้ช่วยสอนสมาธิให้แก่คุณครูและเด็กนักเรียนกว่า ๓๐๐ คน บรรยากาศของการนั่งสมาธิสดใสด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็ก ๆ ทุกคนดูมีความสุข ได้อารมณ์สบายจากการนั่งสมาธิ วันเดียวกันนั้นพระอาจารย์ได้ไปสอนสมาธิต่อที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม Integration Personal Wellness Center ผู้ที่มาร่วมนั่งสมาธิในรอบนี้เคยนั่งสมาธิออนไลน์กับพระอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตมาหลายเดือนแล้ว พอได้มาเจอพระอาจารย์พวกเขาดีใจมากตั้งใจนั่งฟังเทศน์อย่างดี

หลังจากนั้น ก็ออกเดินทางไป Casa Del Agua ซึ่งเป็นที่จัดอบรมสมาธิระยะ ๓ วัน ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและอยากมาแสวงหาความสุขสงบและสมดุลของชีวิต ในโปรแกรมอบรมนี้พระอาจารย์นำนั่งสมาธิวันละ ๓ รอบ และบรรยายเรื่องสมาธิเบื้องต้น กายกับใจ ทุกข์สี่ และนิสัย ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าใจชีวิตแล้วก็จะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยใจที่สงบ เมื่อจบโครงการพระอาจารย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอลซัลวาดอร์

ลงมาทางใต้อีกนิดก็ถึงประเทศที่สอง คือ เอลซัลวาดอร์ (EL Salvador) ชื่อประเทศนี้เป็นภาษาสเปนแปลว่า  ผู้พิทักษ์หรือ ผู้ช่วยชีวิต  ที่นี่อากาศร้อนคล้ายเมืองไทย การจราจรค่อนข้างคับคั่ง ในปัจจุบันประเทศนี้ยังขาดเสถียรภาพทางการเมือง แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่สนใจสมาธิเป็นอย่างมาก ที่เอลซัลวาดอร์เรามีผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมชื่อ ซีซาร์เป็นหัวหน้าองค์กร Psicolegas ซึ่งร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพีซเรฟโวลูชันด้วย พอมาถึงเอลซัลวาดอร์ พระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปให้สัมภาษณ์เพื่อออกรายการโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่า สันติสุขและให้ทุกคนสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในตนเองก่อนด้วยการนั่งสมาธิจนใจใสบริสุทธิ์  ใจหยุด ใจนิ่ง เมื่อทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงสันติสุขภายในแล้ว สันติภาพภายนอกในสังคมโลกก็จะเกิดขึ้นตามมา

ต่อมา พระอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งชื่อ La Prenca Grafica ถึงเรื่องประโยชน์ของการนั่งสมาธิต่อสุขภาพ การทำใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ ทำให้ชาวเอลซัลวาดอร์ในวงกว้างได้รับฟังเรื่องราว
ดี ๆ นี้


วันต่อมาพระอาจารย์ไปนำนั่งสมาธิที่บ้านเพื่อนของซีซาร์ มีคนมานั่งสมาธิราว ๆ ๑๐ คน ทุกคนเคยนั่งสมาธิมาก่อนแล้ว ก่อนนั่งมีการพูดคุยกันถึงความสำคัญของอาสาสมัครที่จะช่วยกันเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการนั่งสมาธิอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ความสำคัญของการมองตนเอง และการรู้จักตนเองด้วยการนั่งสมาธิ เป็นต้น แล้วทุกคนพากันไปปฏิบัติธรรมที่ชายทะเล ซึ่งมีบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายสภาพแวดล้อมเงียบสงบ ทุกคนพึงพอใจและมีความสุขที่ได้มานั่งปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้

กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่เห็นจะเป็นการรวมตัวกันนั่งสมาธิที่อนุสาวรีย์กลางเมืองหลวเอลซัลวาดอร์ ซึ่งมีคนสนใจมานั่งปฏิบัติธรรมประมาณ ๑๐๐ คน พระอาจารย์กล่าวทักทายและขอบคุณทั้งผู้จัดและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าวว่า หากทุกคนอยากให้สันติสุขเกิดขึ้น ทุกคนต้องพิจารณาปรับปรุง และเข้าใจตนเองก่อน โดยทุกคนต้องสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นก่อน สันติสุขภายนอกจึงจะเกิดขึ้นได้ การสร้างสันติสุขภายในกระทำได้โดยการนั่งสมาธิ จากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกคนนั่งสมาธิ ณ สถานที่อันกว้างขวาง อากาศเย็นสบาย เมื่อลืมตาขึ้นหลายคนบอกว่านั่งได้ดี นั่งแล้วโปร่ง โล่ง เบา  สบาย

ฮอนดูรัส

ประเทศที่สาม คือ ฮอนดูรัส (Honduras) เป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ถนนกว้างขวาง รถไม่ติด อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว ผู้คนใจดี งานที่ประเทศนี้มีหนุ่มชาวฮอนดูรัสชื่อ ซาฟีโรเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัด ซาฟีโรเคยมาอบรมที่ประเทศไทยจนได้เป็นพีซเอเจนต์แล้ว ครอบครัวเขาเป็นเจ้าของสถาบันโยคะชื่อ Yoga’s Garden

ภารกิจสร้างสันติภาพในประเทศฮอนดูรัส เริ่มขึ้นด้วยการให้สัมภาษณ์สดในรายการโทรทัศน์เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของสมาธิ สมาธิช่วยให้เกิดสันติสุขได้อย่างไร หลังจากนั้นพระอาจารย์และทีมงานเดินทางไปที่มหาวิทยาลัย UNITEC  มีนักศึกษาประมาณ ๓๕ คน สนใจมานั่งสมาธิ พระอาจารย์อธิบายเรื่องของกายกับใจว่าทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และกล่าวถึงวิธีนั่งสมาธิ แล้วนำนั่งสมาธิ ทุกคนนั่งนิ่ง สงบเงียบ พระอาจารย์ให้ทุกคนลืมตา เมื่อเวลาผ่านไป ๔๐ นาที หลายคนบอกว่านั่งแล้วโล่ง โปร่ง เบา สบาย หลายคนนั่งแล้วตัวหายไป บางคนนั่งแล้วเห็นแสงสว่าง


นิการากัว

ประเทศที่สี่ คือ นิการากัว (Nicaragua) เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบอเมริกากลาง ประเทศนี้เจริญน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ  ที่ผ่านมา ถนนและเมืองไม่อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง นอกจากนี้จิตใจของผู้คนยังต้องการการเยียวยาที่เกิดขึ้นจากบาดแผลทางการเมือง สงครามกลางเมือง การคอร์รัปชัน และปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังกว่าครึ่งศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ทีมงานยังพบคนหลายคนที่สนใจสมาธิ โดยพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปสอนสมาธิที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  เมื่อไปถึงก็พบว่ามีผู้มาร่วมนั่งสมาธิ ๒๕ คน พระอาจารย์สอนเรื่องใจกับกายศูนย์กลางกาย แล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรม ทุกคนนั่งนิ่ง สงบ เงียบ  จนเวลาผ่านไป ๓๐ นาที เมื่อพระอาจารย์ให้ทุกคนลืมตาและถามถึงผลการปฏิบัติธรรม ก็พบว่านั่งกันได้ดี หลายคนตัวหาย หลายคนเห็นแสงสว่างคอสตาริกา

จุดหมายสุดท้าย คือ ประเทศคอสตาริกา (Costa Rica) ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ(University for Peace) เรื่องมีอยู่ว่า สมัยที่สหประชาชาติริเริ่มจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ ก็มีมติที่จะไปตั้งที่ประเทศคอสตาริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีกองกำลังทหารตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๙๒ ในการมาเยือนครั้งนี้ พระอาจารย์ได้รับเชิญให้ไปสอนสมาธิในมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพด้วย ซึ่งปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ที่ประเทศนี้ ทีมงานยังได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่ศูนย์โยคะ นอกจากนี้ยังมีรอบไฮไลต์ คือ การปฏิบัติธรรมใหญ่กลางห้างสรรพสินค้าในเมืองซานโฮเซ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งแม้ว่าห้างสรรพสินค้าจะมีคนพลุกพล่าน แต่ภาพที่คนกว่าร้อยคนนั่งหลับตาสงบนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว กว่า ๔๐ นาที ทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาฉงนพอสมควร

การปฏิบัติธรรมในวันนี้ แต่ละคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกมีความสุข เหมือนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น และต่างก็แย่งกันซักถามปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ ซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติของใจ และสอนให้เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดใจที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของโลกและชีวิตให้มีความสุขที่สมบูรณ์ขึ้น

ในโอกาสนี้ พระอาจารย์เปิดเพลง Change the World ซึ่งมีภาพคนนั่งสมาธิจากทั่วทุกมุมโลก เสียงเพลงเรียกความสนใจจากผู้คนที่เดินอยู่แถวนั้น เมื่อเพลงจบลงเสียงปรบมือก็ดังขึ้น และพระอาจารย์ได้สรุปให้ทุก ๆ คนในที่นั้นตระหนักว่า สันติสุขภายใน คืออุปกรณ์ในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้น แต่การจะค้นหาสันติสุขภายในนั้นทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะค้นหาด้วยตัวของตนเองจากกลางกายของตนเอง

จากการเดินทางไปเยือนอเมริกากลางในครั้งนี้ ทำให้ได้บทสรุปเช่นเคยว่า ความฝันที่จะรังสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกย่อมสำเร็จไม่ได้ หากผู้ใฝ่ฝันยังไม่สามารถทำให้ตนเองพบสันติสุขในชีวิตได้ เมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขในใจเกิดขึ้น เมื่อนั้นสันติภาพที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในโลก เปรียบได้กับความอิ่ม เมื่อเราอิ่ม เราจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีความอดอยากแต่อย่างใด เมื่อมนุษย์ทุกคนในโลกอิ่มพร้อม ๆ กัน นั่นก็หมายความว่าความอดอยากหมดสิ้นไปจากโลก แต่ความอิ่มจากสมาธิมีคุณค่ากว่านั้น เพราะเป็นความอิ่มที่ยั่งยืนและเติมเต็มความหิวโหยทางจิตใจได้อย่างไร้ขีดจำกัด

อ้างอิง : ทีมงานพีซเรฟโวลูชั่น
Cr. อยู่ในบุญ เดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักสื่อธรรมะ 

อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ หากใจเกาะอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

คลิกอ่านพีซเรฟโวลูชันของวารสารอยู่ในบุญ ตามลิงก์ด้านล่างนี้
จุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสันติภาพสากล
พลังสมาธิ พลังที่นุ่มนวลที่สุด
Peace Revolution กับพันธกิจพิเศษ ตอน รหัสลับอเล็กซานเดรีย
เมื่อดวงตะวันแห่งอินคาสว่างที่กลางใจชาวเปรู
อริยมรรค..เส้นทางที่รอคอยการค้นพบ
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโลกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
ภารกิจสร้างสันติภาพ ในแอฟริกาตะวันออก
ภารกิจสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตก
ปฏิบัติการก่อการดี ที่บัลแกเรีย
ก้าวแรก Peace Revolution ในเยอรมัน แดนคนจริง
เยาวชนในแอฟริกา ร่วมกันค้นหา “สันติสุขภายใน”
อีกครั้งในแอฟริกา กับการแสวงหา “สันติสุขภายใน”
ตำรับยารักษาใจ
Peace Architect กับภารกิจออกแบบสันติภาพโลก
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในเม็กซิโก ดินแดนที่ผู้คนชอบขอพรพระ
ตามไปดู.. ชาวเปรูนั่งสมาธิกัน
สมาธิกับรอยยิ้มบนใบหน้า ที่เย็นชาของชาวรัสเซีย
จอร์เจีย กับสะพานแห่งสันติภาพ
เอกวาดอร์ ดินแดนบนเส้นศูนย์สูตร กับเส้นทางสู่ศูนย์กลางกาย
เมื่อสันติสุขจากโลกออนไลน์ กลายมาเป็นสันติภาพในโลกแห่งความจริง
“ พีซอาร์คิเทค ” ผู้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพโลก
หลับตาและหยุดใจ.. สันติภาพที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน
ชีวิตคือสิ่งสวยงาม
ความหวังใหม่ ณ ทุ่งหญ้าและผืนทะเลทรายอันกว้างใหญ่แห่งแอฟริกา
อยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ หากใจเกาะอยู่ที่ศูนย์กลางกาย
ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา ความสุข ณ ศูนย์กลางกาย กลางทวีปอเมริกา Reviewed by สำนัก สื่อธรรมะ on 01:56 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.